Shadowbox.init();
17 grudnia 2018 r.
Komentarz walutowy

 

Kolejna sesja dynamicznego osłabienia złotego

 

Przebieg dzisiejszej sesji europejskiej był zbliżony do wczorajszej. Polska waluta kontynuowała dynamiczne osłabienie na fali dalszego pogorszenia nastrojów inwestycyjnych na światowych rynkach. Kurs pary EUR/PLN przekroczył poziom 4,1000 i istotnie zbliżył się do tegorocznych szczytów usytuowanych w okolicy 4,1200. Maksima te powinny w najbliższym czasie hamować zwyżkę wartości euro względem złotego.

Jeszcze silniejszy ruch wzrostowy, niż w przypadku EUR/PLN, obserwowaliśmy w notowaniach USD/PLN. Za sprawą dalszego silnego spadku pary EUR/USD, kurs dolara w stosunku do polskiej waluty przebił istotny opór na poziomie 3,1600 i dotarł do kolejnej ważnej bariery 3,2000. Od początku tygodnia USD/PLN wzrósł już o ponad 25 groszy, co oznacza zwyżkę aż o ok. 9%.

Wobec bardzo dużej skali osłabienia złotego nie można wykluczyć równie gwałtownego odreagowania. Z takim scenariuszem mieliśmy w notowaniach polskiej waluty wielokrotnie do czynienia w przeszłości. By jednak mógł się on zrealizować również i tym razem niezbędna wydaje się przynajmniej chwilowa poprawa nastrojów na światowych rynkach. Ponadto odreagowanie ostatniego ruchu nie będzie oznaczać jeszcze powrotu złotego do trendu aprecjacyjnego. W notowaniach polskiej waluty padły sygnały przemawiające za tym, by pozostawała ona stosunkowo słaba przez pewien czas.

Wzrost awersji do ryzyka na światowych rynkach wynikał dzisiaj z tych samych czynników co wczoraj – narastania obaw o losy mniej rozwiniętych krajów strefy euro. Dzisiaj niepokój ten nasilił się dodatkowo po decyzji agencji Moody’s o umieszczeniu ratingu Portugalii na liście obserwacyjnej. Wg analityków agencji, obniżenie oceny wiarygodności kredytowej tego kraju jest obecnie bardzo prawdopodobne. Rating może zostać obcięty o 1-2 stopnie. Jednak nawet w takiej sytuacji będzie on wyższy, niż w ocenie agencji S&P.

Nastrojom rynkowym i notowaniom euro z pewnością nie służyły dzisiaj również najnowsze prognozy Komisji Europejskiej odnośnie zadłużenia. Wskazują one na wzrost długu publicznego krajów należących do UE zarówno w 2010, jak i w 2011 r.

Kurs EUR/USD pokonał dzisiaj istotne wsparcie na poziomie 1,2900 i dotarł w okolice 1,2800. Wartość ta w najbliższym czasie może stać się trudną do przebicia barierą z uwagi na już bardzo silne wyprzedanie notowań euro względem dolara.

 

Sporządził:

Tomasz Regulski

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012