Shadowbox.init();
13 grudnia 2018 r.
Komentarz poranny
Waluty regionu odrabiaja straty
Kurs EUR/USD znajduje się w okolicach 1,30 i znajduje w przedziale wahań pomiędzy 1,2885 a 1,3140. Warto odnotować, że indeks obliczany o różnicę rentowności długu Stanów Zjednoczonych i Niemiec sugeruje, ze kurs eurodolara powinien znajdować się w okolicach 1,2800. Kurs EUR/PLN spada pod przebity wczoraj, ważny poziom 4,15. Pozostałe waluty naszego regionu również umiarkowanie zyskują na wartości, czemu sprzyja uspokojenie sytuacji na rynku długu państw peryferyjnych Eurolandu oraz neutralny początek sesji na zachodnioeuropejskich parkietach.
Wlk. Brytania: koniec recesji
Po trzech kwartałach ujemnej dynamiki PKB, tempo wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii będzie dodatnie. Konsensus ukształtował się na poziomie 0,6 proc. kwartał do kwartału. W drugim kwartale na wzroście negatywnie odbiły się bardzo niekorzystne warunki pogodowe i dodatkowe dni wolne, w trzecim pozytywnymi czynnikami były poprawa sytuacji w przemyśle oraz letnie igrzyska olimpijskie.
USA: zamówienia na dobra trwałe odbiją
Po mocnym spadku w sierpniu (o 13,2 proc) dynamika zamówień na dobra trwałego użytku mocno odbije. Dane te pozostają pod silnym wpływem zamówień na środki transportu, a zwłaszcza na samoloty. Konsensus zakłada wzrost o 7,5 proc. m/m. W sierpniu Boeing odebrał zamówienie na zaledwie jeden samolot, we wrześniu już na 143 odrzutowce. Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu powinny wzrosnąć w porównaniu z poprzednim miesiącem o około 1 proc., za sprawą odbicia w sektorze technologicznym oraz maszynowym. Poznamy także indeks podpisanych umów wstępnych na kupno domów, które o kilka tygodni wyprzedzają sprzedaż domów na rynku wtórnym, cotygodniową liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz jeden z mniej istotnych regionalnych wskaźników koniunktury, który zarazem będzie jedną z ostatnich wskazówek przed odczytem ISM  - Kansas Fed.
Sporządził:
Bartosz Sawicki
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012