Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Komentarz tygodniowy
Udany tydzień dla złotego
W ubiegłym tygodniu zloty umocnił się wobec wszystkich walut z grona G10. Co więcej polska waluta obok rumuńskiej lei była najsilniejsza w regionie (w stosunku do euro złoty zyskał 0,8 proc., a w stosunku do dolara 2,1 proc.). Kurs EUR/PLN odnotował minimum na 4,08, a USD/PLN na 3,1170 – polska waluta nie była tak mocna od połowy października. Uważamy, że do końca roku złoty może się lekko osłabić. Notowania jednak nie powinny wzrosnąć powyżej, odpowiednio 4,14 i 3,16.
USA: Fed rozszerzył QE3
Rezerwa Federalna zgodnie z oczekiwaniami zapowiedziała zastąpienie kończącej się w tym miesiącu operation twist (programu wydłużenia średniej zapadalności aktywów w portfelu Fed) niesterylizowanym programem skupu obligacji rządowych. Fed w każdym miesiącu dokonywał będzie zakupów o wartości 45 mld dolarów, czyli tyle samo ile obecnie wynosi Twist. Łącznie z trwającym programem skupu MBS-ów (obligacji zabezpieczonych hipotekami) Rezerwa Federalna skupowała będzie z rynku co miesiąc aktywa warte 85 mld dolarów. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniem. To co zaskoczyło to przyjęcie oficjalnej reguły dla utrzymywania stóp procentowych na obecnym, rekordowo niskim poziomie (główna 0,0 – 0,25 proc.). Fed zdecydował, że nie podniesie kosztu pieniądza tak długo, jak długo stopa bezrobocia przekraczać będzie poziom 6,5 proc., a prognozowana inflacja na kolejne 1 - 2 lata nie przekroczy 2,5 proc. Decyzja Rezerwy Federalnej w najbliższych tygodniach powinna podtrzymać słabość amerykańskiej waluty. Jeżeli kurs EUR/USD przebije poziom 1,3170 otwarta zostanie droga do szczytów na 1,34 – 1,3480.
Strefa euro: Koniunktura ciągle słaba
Wartości indeksów PMI dla strefy euro w grudniu nieznacznie wzrosły, potwierdzając tym samym stopniową poprawę koniunktury. Odczyty cały czas jednak plasują się głęboko poniżej 50 pkt. i wskazują na znikomy wzrost gospodarczy. Niepokoić może spadek PMI dla przemysłu u naszych zachodnich sąsiadów – największej gospodarki Eurolandu. Niemcy uniknęły recesji w III kw., jednak ujemnego wzrostu gospodarczego w IV kw. nie można jednoznacznie wykluczyć. Po bardzo silnym wzroście indeksu ZEW za grudzień, pogorszenie nastrojów w przemyśle nieco zaskoczyło. Pełny obraz sytuacji da nam dopiero trzecie bardzo ważne badanie ankietowe – indeks Ifo publikowany w przyszłym tygodniu.
Polska: silna dezinflacja oraz spadek deficytu C/A
W listopadzie inflacja spadła z 3,4 proc. do 2,8 proc. w ujęciu rocznym. Do wyhamowania tempa inflacji w największym stopniu przyczynił się niski wzrost cen żywności (0,5 proc. m/m) oraz spadek cen paliw (o 2,4 proc. m/m). Hamujący popyt wewnętrzny w najbliższych miesiącach sprzyjał będzie dalszemu spadkowi wskaźnika inflacji. Oczekujemy, że w I kwartale przyszłego roku inflacja osiągnie cel NBP (2,5 proc.). Stosunkowo silne hamowanie tempa inflacji stanowi mocny argument dla Rady Polityki Pieniężnej za kolejna obniżką stóp procentowych na styczniowym posiedzeniu RPP. Uważamy jednak, ze rynek pieniężny przeszacowuje skalę luzowania. Obecnie kontrakty FRA wyceniają spadek stopy WIBOR 3M o ok. 100 pb w przeciągu pół roku. Sporym zaskoczeniem okazały się dane o bilansie płatniczym. Deficyt na rachunku obrotów bieżących spadł bowiem z 1137 mld EUR do 650 mld EUR - głównie za sprawą poprawy w handlu zagranicznym, który odnotował drugą nadwyżkę z rzędu. Eksport wzrósł o 15,5 proc., a import o 7,6 proc. Co warte podkreślenia stale spada relacja deficytu obrotów bieżących do PKB (obecnie ok. 3,5 proc.). W kolejnych miesiącach oczekujemy kontynuacji tej tendencji.
Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
















Copyright: IGMNiR 2009 - 2012