Shadowbox.init();
15 grudnia 2018 r.
Komentarz walutowy

 

Kurs EUR/PLN pod poziomem 4,00

 

Dzisiejsza sesja europejska przyniosła umocnienie złotego. Kurs EUR/PLN przez jej większą część utrzymywał się pod psychologiczną barierą 4,00, swoje minimum notując w pobliżu 3,9650. W najbliższym czasie poziom 4,00 będzie pozostawał kluczowy dla notowań euro względem złotego. Jeśli nie nastąpi szybki powrót ponad tę wartość, perspektywy rysujące się przed polską walutą ulegną poprawie.

Czynnikiem psychologicznym wspierającym złotego podczas dzisiejszej sesji był udany debiut na giełdzie PZU. Kilkunastoprocentowy wzrost świadczy o tym, iż walory tej spółki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie inwestorzy zagraniczni będą prawdopodobnie w dalszym ciągu dodawać akcje PZU do swoich portfeli (zwłaszcza, że już 17 maja PZU trafi do WIG20), co będzie tworzyć presję aprecjacyjną w notowaniach polskiej waluty. Z czynników krajowych za umocnieniem PLN przemawiała również dzisiejsza udana aukcja polskich 5-letnich obligacji. Popyt na nie ponad dwukrotnie przekroczył podaż.

Złotemu w ostatnich godzinach służyła ponadto poprawa nastrojów inwestycyjnych na parkietach Starego Kontynentu, po tym jak Hiszpania przedstawiła plan cięć wydatków budżetowych. Inwestorzy pozytywnie ocenili ten plan. Zakłada on dodatkowe oszczędności na poziomie 15 mld EUR w 2010 i w 2011 r. Po jego publikacji zwyżkował kurs EUR/USD. Wzrost ten wyhamował jednak już w pobliżu 1,2740. Później obserwowaliśmy umiarkowany spadek. Takie zachowanie notowań eurodolara świadczy o tym, iż nie posiada on obecnie potencjału do większego wzrostu.

Dzisiaj poznaliśmy z Eurolandu wstępne dane o PKB w I kw. Były one zgodne z prognozami, dlatego też nie wpłynęły na notowania EUR/USD. Gospodarka strefy euro w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wzrosła o 0,2% kw/kw. Wynik ten na tle tempa rozwoju Stanów Zjednoczonych w tym samym czasie wygląda dość słabo. Porównanie danych z tych dwóch gospodarek wciąż przemawia za zniżką kursu EUR/USD.

 

Sporządził:

Tomasz Regulski

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012