Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Komentarz tygodniowy

Inflacja w Polsce najniżej od sierpnia 2007 r.

Eurodolar kończy tydzień na poziomie identycznym do tego z poniedziałku. Obecnie kurs wynosi 1,3360. W tym tygodniu najważniejsze były wypowiedzi prominentnych przedstawicieli władz monetarnych USA i strefy euro, a w Polsce odczyt inflacji.

Euroland: Gospodarka kurczy się mocniej niż oczekiwano

Tydzień rozpoczął się od posiedzeń Eurogrupy, czyli ministrów finansów strefy euro oraz ECOFINu, czyli ministrów finansów Unii Europejskiej. Dodatkowo we wtorek publicznie przemawiali prezes ECB i jego zastępca, odpowiednio: Mario Draghi i Vitor Constancio. Spotkanie Eurogrupy było poświęcone sytuacji Cypru. Przewodniczący tego gremium, Duńczyk Jeroen Dijsselbloem zaprzeczył temu, że nie będzie brane pod uwagę zmuszenie nieubezpieczonych depozytariuszy oraz posiadaczy cypryjskiego długu do partycypowania w kosztach bailoutu (co jest równoznaczne z haircutem).

Obok wydarzeń politycznych ważne były również dane makroekonomiczne – w szczególności produkcja przemysłowa i PKB. Mimo że pierwszy z tych odczytów jest dość historyczny (dotyczy grudnia), to pokazuje, że skala spowolnienia jest duża – w ujęciu rocznym spadła ona o 2,4 proc. a listopadowy odczyt został skorygowany w dół do -4 proc. r/r. Wstępny odczyt PKB za IV kw. również zaskoczył negatywnie. Dynamika kwartalna spadła aż od – 0,6 proc.  wobec odnotowanej poprzednio wartości -0,1 proc. Zaskoczenie było jednak mniejsze niż można by się spodziewać – gospodarki Niemiec, Francji i Włoch również skurczyły się mocniej niż oczekiwano. Mario Draghi podkreśla, że perspektywy na drugą połowę roku są lepsze – ożywienie na świecie powinno zwiększyć eksport strefy euro. Z drugiej strony negatywny wpływ będzie miała konsumpcja, która będzie niższa z uwagi na słabość rynku pracy. W reakcji na ten odczyt kurs EUR/USD spadł o 0,9 proc.

USA: Seria wystąpień członków FOMC

Po drugiej stronie Atlantyku tydzień również zaczął się od przemówień członków amerykańskiej władzy monetarnej. We wtorek przemawiali kolejno Jeffrey Lacker, Charles Plosser, Esther George i Janet Yellen. Ostatnia z członków FOMC (która jest typowana na następcę szefa Fed Bena Bernanke) powiedziała, że osiągnięcie wartości referencyjnych inflacji i stopy bezrobocia wynikających z reguły Evansa nie gwarantuje zacieśniania polityki pieniężnej. Jej zdaniem polityka prowadzona przez Fed powinna skoncentrować się na rynku pracy i jego słabej kondycji. Ważne słowa padły również z ust amerykańskiego podsekretarza Skarbu Laela Brainarda, który powiedział, że starania Japonii mające na celu pokonanie deflacji są wspierane przez USA – w efekcie kurs USD/JPY wzrósł do 94,46.

Dane ze Stanów Zjednoczonych w tym tygodniu nie zaskoczyły pozytywnie. Produkcja przemysłowa spadła o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym. Wzrosło natomiast wykorzystanie mocy produkcyjnych (o 0,3 pkt. proc.). Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 341 tys.


Polska: Inflacja najniżej od prawie 6 lat

W ciągu tego tygodnia złoty stracił 0,8 proc. w stosunku do amerykańskiego dolara oraz 0,7 w stosunku do euro. Kurs EUR/PLN wynosi 4,17, a USD/PLN 3,13.

Dane publikowane w tym tygodniu w Polsce wskazują na dalszą dezinflację i pogorszenie się sytuacji w handlu zagranicznym. Deficyt na rachunku bieżącym wyniósł aż -1204 mln euro i było to znaczne odchylenie od konsensusu. Głównym czynnikiem, który spowodował kolejny słaby odczyt deficytu rachunku CA była ujemna wartość eksportu netto, który w ostatnich miesiącach zanotował nawet dodatnie wartości. Tym razem różnica pomiędzy eksportem a importem spadła do poziomu ostatnio odnotowanego w 2010 r. Determinantą sytuacji w handlu zagranicznym będzie pozostawać sektor przemysłowy, a prognozowany przez nas spadek produkcji o 2,8 proc. r/r wpłynie na dalszy spadek wolumenu handlu. Dziś poznaliśmy również odczyt inflacji konsumenckiej za styczeń. Przyspieszenie tempa dezinflacji w takiej skali nie było spodziewane przez większość rynku. W ciągu 5 miesięcy roczna dynamika inflacji spadła o 3,1 pkt. proc. Na obecnym odczycie zaważyły ceny administrowane – chodzi tutaj o obniżkę cen gazu przez PGNiG. Reszta składowych koszyka inflacyjnego nie zaskoczyła.

Niższy odczyt inflacji zwiększył presję na kolejną obniżkę stóp procentowych. Członkini Rady Polityki Pieniężnej Anna Zielińska-Głębocka powiedziała dziś, że nie wyklucza poparcia wniosku o obniżkę w marcu. Pozostajemy zdania, że Rada postawni zrobić pauzę w cyklu i zastosuje strategię wait-and-see.

Sporządził:
Marcin Pietrzak
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

 

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012