Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Komentarz tygodniowy
Eurodolar pogłębia spadki
Rajd ulgi po rozwiązaniu sprawy Cypru nie trwał długo. Od początku tygodnia euro osłabiało się wobec wszystkich walut z grona G-10 oraz rynków wschodzących. Jedynymi walutami wobec, których wspólna waluta zyskała na wartości to duńska korona oraz polski złoty. Kurs EUR/USD pogłębił spadki i osiągnął nowe minimum na 1,2750. Kurs EUR/PLN zbliżył się do maksimów z ubiegłego tygodnia 4,19, a silnie ujemnie skorelowany z eurodolarem kurs USD/PLN wzrósł do 3,28 – najwyższy poziom od połowy listopada.
Strefa euro: Presja na osłabienie euro
Porozumienie Cypru z Unią Europejską zakłada dokapitalizowanie kwotą 10 mld euro oraz likwidację drugiego co do wielkości banku na wyspie – Laiki. Aktywa tego banku zostaną podzielona na „dobre” i „złe”, „dobra część banku zostanie przeniesiona do Banku Cypru – największego banku w kraju. Depozyty poniżej 100 tys. euro zostaną nietknięte natomiast na depozyty powyżej tej kwoty zostanie nałożona planowana wcześniej opłata (sięgająca nawet 40 proc.). Straty poniosą również obligatariusze wspomnianych banków. Porozumienie zostało ratyfikowane przez Eurogrupę i nie wymaga głosowania w cypryjskim parlamencie. W czwartek po 10 dniach banki na Cyprze ponownie zostały otwarte. Maksymalnie jednak deponenci mogą wypłacić 300 euro dziennie. Zmuszenie części deponentów do poniesienia strat stwarza niebezpieczny precedens. Ryzyko dynamicznego odpływu kapitału z greckich, czy hiszpańskich banków w sytuacji ewentualnej renegocjacji warunków pomocy znacznie wzrosło.
We Włoszech natomiast wciąż utrzymuje się pat polityczny. Lider Partii Demokratycznej Pier Luigi Bersani poinformował prezydenta Giorgio Neapolitano, że próba sformułowania rządu nie powiodła się. Nie było to wielkim zaskoczeniem, gdyż wszystkie główne partie od samego początku były niechętne do współpracy z Bersanim. Prezydent Neapolitano w najbliższych kilku dniach powinien przekazać misję tworzenia rządu kolejnej osobie. Niepewna sytuacja polityczna na Półwyspie Apenińskim w połączeniu z zamieszaniem na Cyprze dodatkowo nie sprzyja sile wspólnej waluty.
USA: dane już nie tak dobre
Zamówienia na dobra trwałego użytku wzrosły o 5,7 proc. m/m (najsilniej od września ubiegłego roku). Kluczowy wpływ na dane miały zamówienia na samoloty Boeing (179 sztuk, w styczniu zaledwie 2). Popyt na dobra trwałego użytku z wyłączeniem środków transportu odnotował spadek o 0,5 proc., przerwał tym samym serie pięciu miesięcznych wzrostów z rzędu (najdłuższa od ponad sześciu lat). Gwałtownemu pogorszeniu natomiast uległy nastroje amerykańskich gospodarstw domowych. Odzwierciedlający je indeks Conference Board w marcu spadł z 69,6 do 59,7 punktów. Konsensus prognoz zakładał umiarkowany spadek do 67,5 punktów. Pogorszenie sentymentu potwierdził również finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan. Przyczyn pogorszenia nastrojów, które nastąpiło wbrew wzrostom na Wall Street i poprawie kondycji rynku pracy doszukiwać można przede wszystkim we wzroście podatków, który z opóźnieniem widoczny jest w wartości wskaźnika. Słabo również wypadły dane z rynku nieruchomości. W lutym spadła liczba sprzedanych nowych domów oraz indeks podpisanych umów kupna domów. Niepokoi zwłaszcza spadek indeksu, gdyż podpisane umowy w przeciągu jednego lub dwóch miesięcy przekładają się na faktyczną sprzedaż na rynku nieruchomości. Przed poniedziałkowym odczytem ISM dla przemysłu za marzec optymizmem nie napawają natomiast spadki regionalnych indeksów koniunktury. Fed z Richmond spadł z 6 do 3 pkt., a Chicago PMi z 56,8 do 52,4 pkt. W ubiegłym tygodniu publikacje danych makro z USA nie miały większego wpływu na notowania amerykańskiej waluty. Uważamy, że w najbliższych dniach wraz z napięciami w strefie euro tendencja aprecjacyjna dolara utrzyma się.
Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012