Shadowbox.init();
12 grudnia 2018 r.
Komentarz poranny
Aukcja długu ważna dla złotego
Eurodolar wybronił oporu na 1,3105. Lekkiemu umocnieniu dolara pomógł omyłkowo wypuszczony kilka godzin wcześniej niż planowano (jak się okazało jastrzębi) protokół z posiedzenia FOMC. Mimo zgodnej z oczekiwaniami decyzji RPP, złoty pogłębił aprecjację. Kurs EUR/PLN obecnie znajduje się tuż nad 4,09, a USD/PLN na 3,13. Dziś najważniejszymi wydarzeniami będą aukcja polskiego długu (12:00) oraz cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy (14:30).
Protokół z posiedzenia FOMC wskazał, że „wielu” członków Rezerwy Federalnej opowiada się za zwolnieniem tempa skupu aktywów w kolejnych miesiącach. „Kilku” natomiast uważa za konieczne kontynuowanie skupu w obecnej skali przynajmniej do ostatnich miesięcy bieżącego roku. Choć protokół okazał się wyraźnie jastrzębi, nie wywołał silnej reakcji na rynku walutowym. Zawierał on bowiem zapisy dyskusji w FOMC jeszcze przed publikacją rozczarowujących danych w postaci indeksów ISM oraz przede wszystkim raportu z rynku pracy. Protokół nie zmienił więc znacznie perspektyw dla kontynuacji luzowania. Obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest rozpoczęcie stopniowego zmniejszania wartości skupu aktywów w 3 – 4 kw. bieżącego roku. Więcej światła na przyszłość QE3 mogą rzucić dzisiejsze wystąpienia publiczne członków FOMC (Plosser – 12:00 i Bullard – 14:30).
Polska: Popyt na polski dług umacnia złotego
Dziś Ministerstwo Finansów zaoferuje obligacje zapadające w 2023 i 2024 roku, o łącznej wartości do 5 mld złotych. Rentowność polskiego długu w tym tygodniu osiągnęła najniższy poziom w historii: obligacji dwuletnich - 2,92 proc., a dziesięcioletnich - 3,48 proc. Od początku miesiąca gwałtownie spadają również stawki 5- letnich CDS na polski dług (obecnie najniżej od stycznia tego roku). Podobna tendencja widoczna jest na zdecydowanej większości rynków wschodzących – na co duży wpływ ma napływ środków z Azji (głównie z Japonii), gdzie inwestorzy poszukują dodatnich realnych stóp procentowych. Napływ kapitału na rynek długu może wpłynąć na dalsze umocnienie polskiej waluty.
Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012