Shadowbox.init();
24 marca 2019 r.
Komentarz poranny
Ostatnie wskazania dla władz monetarnych
Na rynku utrzymuje się względnie pozytywny sentyment. Uczestnicy rynku zdają się oczekiwać na ogłoszenie kontynuacji łagodnej polityki przez FOMC oraz obniżkę stóp przez ECB. Kurs EUR/USD utrzymał się w okolicach wczorajszych maksimów i obecnie znajduje się na1,3090, natomiast EUR/PLN na 4,14, a USD/PLN na 3,16. Uważamy, że w oczekiwaniu na decyzje najważniejszych właz monetarnych dziś nie powinniśmy zaobserwować podwyższonej zmienności.
Dziś poznamy sporo danych makro, m. in. inflację ze strefy euro (11:00) oraz indeks Chicago PMI (15:45) i indeks zaufania konsumentów Conference Board (16:00). Uwagę może również przykuć spotkanie nowego premiera Włoch Enrico Letty z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Opublikowane w trakcie sesji azjatyckiej dane z Japonii okazały się nieco gorsze od prognoz, niemniej jednak sugerują, lekkie ożywienie w japońskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa w marcu wzrosła 0,2 proc. m/m (konsensus 0,4 proc.), tym samym był to już czwarty miesiąc z rzędu dodatniej dynamiki. Indeks PMI dla przemysłu za kwiecień wzrósł z 50,4 do 51,1 pkt., czyli do najwyższego poziomu od marca ubiegłego roku, natomiast stopa bezrobocia spadła o 0,2 pp do 4,1 proc. – najniższy poziom od listopada 2008 roku. Przed rozpoczęciem sesji europejskiej japońska waluta zyskuje na wartości. Kurs USD/JPY zbliża się do 97,65.
Strefa euro: Dezinflacja może przyspieszyć
Ze strefy euro o godzinie 11:00 poznamy inflację konsumencką za kwiecień oraz stopę bezrobocia za marzec. Konsensus rynkowy zakłada spadek inflacji z 1,7 do 1,6 r/r, jednak po wczorajszym niskim odczycie inflacji dla Niemiec, utrzymuje się ryzyko jeszcze silniejszego spadku. Dezinflacja w strefie euro utrzymuje się już od sześciu miesięcy. Co więcej obecnie inflacja przybiera najniższą wartość od 2010 roku, a kwiecień będzie trzecim miesiącem z rzędu, w którym wypadnie poniżej celu ECB (<2 proc.). Utrzymująca się recesja w połączeniu ze słabnącą presją inflacyjną to argumenty przemawiające za łagodną polityką ECB. Obecnie reguła Taylora, przy wykorzystaniu inflacji HICP wskazuje na stopę niższą o 45 pb od obecnej. Uważamy, że dzisiejsze dane są już w pełni zdyskontowane i niespodziewany się silnej reakcji przed czwartkową decyzją ECB ws. stóp procentowych.
USA: Oczekiwanie na FOMC
Dziś z USA poznamy indeks zaufania konsumentów Conference Borad za kwiecień. Po ubiegło miesięcznym pogorszeniu nastrojów (na co duży wpływ prawdopodobnie miało zaostrzenie fiskalne) w kwietniu oczekiwana jest lekka poprawa i wzrost indeksu z 59,7 do 60 pkt. Kilkanaście minut wcześniej opublikowany zostanie indeks Chicago PMI za kwiecień (konsensus 52 pkt.), czyli ostatnia wskazówka przed jutrzejszym ISM dla przemysłu. Podobnie jak w przypadku danych z Eurolandu, uważamy, że przed jutrzejszą decyzją FOMC i piątkowym raportem z rynku pracy, dzisiejsze dane nie powinny wywołać silnej reakcji na rynku walutowym.
Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012