Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Komentarz tygodniowy
Przerwa w aprecjacji dolara
Aprecjacja amerykańskiej waluty wyhamowała. Kurs EUR/USD po osiągnięciu minimum na 1,2985 „odbił” do 1,31. Uważamy jednak, że to nie koniec spadków eurodolara. W przyszłym tygodniu na fali kolejnych dobrych danych z USA notowania powinny dotrzeć w okolice wsparcia na 1,2950. Złoty cały tydzień stabilizował się pod maksimum z tego roku. Kurs EUR/PLN poruszał się w przedziale 4,30 – 4,35. Wraz ze spadkami eurodolara kurs USD/PLN osiągnął nowe tegoroczne maksimum na 3,3470.
Strefa euro: Dane z Niemiec napawają optymizmem
Ubiegły tydzień obfitował w wyjątkowo mało ważnych wydarzeń ze strefy euro. Najważniejsze dane napłynęły z niemieckiej gospodarki, co więcej okazały się pozytywnym zaskoczeniem. Ocena perspektyw gospodarki dokonywana przez niemieckich przedsiębiorców poprawiła się, na co wskazał wzrost indeksu oczekiwań Instytutu Ifo (bazujący na próbie ok. 7 tys. przedsiębiorstw). Poprawiły się również nastroje konsumentów (powyżej konsensusu wzrósł indeks zaufania Gfk), w dół zrewidowana została stopa bezrobocia w maju (z 6,9 do 6,8 proc.) oraz silniej od konsensusu, w ujęciu miesięcznym wzrosła sprzedaż detaliczna (0,8 przy prognozie 0,2 proc. m/m). Pozytywne dane z największej gospodarki Eurolandu częściowo potwierdzają tezę, że dołek koniunktury w strefie euro mamy już za sobą. To z kolei znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo dalszego poluzowania polityki pieniężnej przez ECB (3 - 4 lipca czeka nas kolejne posiedzenie) oraz korzystnie wpływa na wartość wspólnej waluty.
USA: Łagodne wypowiedzi członków Fed
Dane makro potwierdziły postępujące ożywienie w amerykańskiej gospodarce. Silniej od konsensusu wzrosły m. in. zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów oraz indeksy nastrojów konsumentów. Choć dane zwiększyły prawdopodobieństwo ograniczenia QE3, to jednak przedstawiciele Rezerwy Federalnej wypowiedzieli się w dość gołębim tonie na temat perspektyw polityki pieniężnej. Sytuacja, w której członkowie Rezerwy Federalnej wypowiadają się otwarcie na temat zachowania inwestorów oraz oczekiwań rynkowych jest dość niecodzienna. Wydawać się więc może, że są to skoordynowane działania mające na celu uspokojenie rynków i stłumienie silnych reakcji inwestorów. Jeżeli tak jest to trzeba przyznać, że przynosi to pożądany skutek. Rentowność amerykańskich obligacji spada bowiem od kilku dni, indeksy giełdowe w USA powróciły do wzrostów (podobnie jak azjatyckie i europejskie), a dolar amerykański wyhamował aprecjację.
Chiny: Stabilizacja na rynku pieniężnym
Ludowy Bank Chin wydał oświadczenie potwierdzające, że w ostatnich dniach wspomógł finansowo niektóre instytucje finansowe. Ulgę na rynku międzybankowym przyniosło również zdanie, że PBoC będzie podejmował działania na rzecz stabilności chińskiego rynku pieniężnego. W rezultacie jednodniowa stawka SHIBOR spadła cały tydzień (w piątek zniżkowała poniżej 5 proc.), po tym jak w ubiegły czwartek osiągnęła rekordowy poziom 13,4 proc. Stopniowo spadające napięcie na chińskim rynku międzybankowym obniża nieco awersję do ryzyka. Przyczyniło się to między innymi do spadku rentowności obligacji zdecydowanej większości krajów z rynków wschodzących oraz wzrostu wartości tamtejszych walut.
Polska: Dobre dane na koniec miesiąca
Ostatnie dane kończące serię odczytów za maj zaskoczyły pozytywnie. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,5 proc. r/r, natomiast stopa bezrobocia spadła z 14 do 13,5 proc. Od czterech miesięcy poprawia się natomiast przyszła ocena sytuacji gospodarczej w Polsce, ponieważ wyprzedzający wskaźnik ufności konsumentów wzrósł o prawie 4 pkt. do wartości ostatnio odnotowanych w trakcie zeszłych wakacji. Złoty cały czas pozostaje pod silnym wpływem nastrojów na rynkach światowych oraz notowań eurodolara. Czynnikiem stabilizującym notowania par złotowych jest jednak możliwość interwencji NBP oraz obecność BGK, który sporadycznie pojawia się na rynku w celu wymiany środków unijnych po korzystnym kursie. Uważamy, że w najbliższych dniach kurs EUR/PLN pozostanie w przedziale 4,30 – 4,36.
Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012