Shadowbox.init();
11 grudnia 2018 r.
Komentarz poranny
Polski przemysł przyspiesza
Dziś uwagę inwestorów przykują przede wszystkim odczyty indeksów PMI dla sektora przemysłowego. O 9:00 poznaliśmy wartość indeksu dla Polski, który okazał się wyższy od prognoz (54,4 pkt. wobec konsensusu 53,6). W rezultacie złoty odnotował umocnienie. Kurs EUR/PLN zniżkuje do 4,1950.
Kurs EUR/USD pozostaje natomiast poniżej szczytów z poprzedniego tygodnia (1,3620). W dalszej części dnia poznamy odczyty z Hiszpanii (9:15), Szwajcarii (9:30), Włoch (9;45), Francji (9:50) i Niemiec (9:55). Indeks PMI dla strefy euro zostanie opublikowany o 10:00. Następnie poznamy odczyty z Wielkiej Brytanii (10:30) i USA (14:58). Ponadto o 16:00 zostanie opublikowany indeks ISM dla przemysłu ze Stanów Zjednoczonych. Najważniejszym wydarzeniem rozpoczynającego się tygodnia będzie posiedzenie ECB. Decyzję w sprawie stóp procentowych w strefie euro poznamy w czwartek o 13:45, natomiast konferencja prasowa po posiedzeniu rozpocznie się tego samego dnia o 14:30. W tym tygodniu poznamy również decyzję polskich władz monetarnych. Posiedzenie RPP, które zakończy się w środę najprawdopodobniej nie przyniesie jednak nowych informacji. Rada Polityki Pieniężnej zapewne nie zmieni swojego stanowiska i pozostawi stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Spodziewamy się, że najbliższa podwyżka stóp procentowych będzie miała miejsce w 3 kwartale następnego roku, natomiast kolejnej należy spodziewać się w 4 kwartale 2014 roku.
Inwestorzy czekają na decyzję ECB
Spekulacje inwestorów odnośnie działań, które może podjąć ECB mogą wpłynąć na kurs euro jeszcze przed zaplanowanymi na czwartek ogłoszeniem decyzji i konferencją prasową. Nie ma miesiąca, w którym Europejski Bank Centralny częściej zmieniałby parametry swojej polityki niż grudzień. W ostatnim miesiącu roku koszt pieniądza zmieniano pięciokrotnie oraz ogłoszono uruchomienie programu LTRO. Wagę wieńczącego rok posiedzenia zwiększa fakt, że prezentowane na nim są nowe prognozy makroekonomiczne, w tym projekcje inflacji, której gwałtowne wyhamowanie zmusiło decydentów do ponownego poluzowania polityki monetarnej. Spodziewamy się, że Rada Prezesów w czwartek jasno zakomunikuje, że jest zdeterminowana by nie dopuścić do dalszego hamowania dynamiki wskaźników inflacyjnych. W rezultacie prawdopodobne jest rozpoczęcie zniżek kursu EUR/USD.
Sporządził:
Grzegorz Załęski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012