Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz poranny
Dane o zatrudnieniu mogą umocnić dolara
Wczoraj kurs EUR/USD ustanowił szczyt na 1,3675. Od rana eurodolar zniżkuje do przełamanej linii poprowadzonej po szczytach z listopada (1,3655). Umocnienie odnotowała również polska waluta. Kurs EUR/PLN ustanowił minimum przy 4,1840, a USD/PLN przy 3,06. Dziś kurs odreagowuje wczorajsze spadki. EUR/PLN rośnie do 4,19, a USD/PLN do 3,0670.
Umocnienie euro było efektem mniej gołębiej niż spodziewali się inwestorzy wypowiedzi Mario Draghiego. Decydenci zakomunikowali brak konieczności dalszego luzowania polityki pieniężnej, podczas gdy na rynkach finansowych utrzymywało się przekonanie, że ECB przygotuje sobie grunt pod dalsze złagodzenie polityki Banku. Mniej pesymistyczne od oczekiwań okazały się również przedstawione na wczorajszej konferencji prognozy. Prognoza wzrostu PKB na 2014 rok została obniżona do 1,1 proc. podczas gdy rynek spodziewał się rewizji do 1,0 proc. W 2014 inflacja HICP ma wynieść 1,1 proc., a w 2015 dynamika cen ma przyśpieszyć do 1,3 proc. Dziś uwaga inwestorów będzie skupiona na danych z amerykańskiego rynku pracy, które poznamy o 14:30. Rynek spodziewa się, że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA w listopadzie wyniosła 180 tys. (w poprzednim miesiącu odczyt wyniósł 204 tys.). Jeśli te oczekiwania się zrealizują, to będzie to odczyt powyżej tegorocznej średniej (170 tys.). Na podstawie rozkładu częstotliwości prognoz można ocenić prawdopodobieństwo odczytu powyżej 200 tys. na 23,5 proc. – zmiana zatrudnienia powyżej tego poziomu wywołałaby dyskusję na temat wcześniejszego rozpoczęcia ograniczenia skupu aktywów, co spowodowałoby aprecjację dolara.
Równocześnie z danymi z rynku pracy za listopad napłyną dane o dochodach i wydatkach Amerykanów w październiku. Rynek spodziewa się wzrostu indeksu PCE Core o 0,1 proc. w skali miesiąca. Odczyt ten pozostanie jednak zapewnie w cieniu danych o zatrudnieniu. O 14:30 poznamy również stopę bezrobocia w Kanadzie. O 15:55 zostanie opublikowany wstępny odczyt Indeksu Uniwersytetu Michigan za grudzień. O 12:00 poznamy natomiast dynamikę zamówień w niemieckim przemyśle. Inwestorzy spodziewają się jej spadku w październiku o 1 proc. m/m, co jest jednak spowodowane głównie efektem bazy wynikającym z wysokiego odczytu miesiąc wcześniej.
Sporządził:
Grzegorz Załęski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012