Shadowbox.init();
22 marca 2019 r.
Komentarz poranny

Jen najsłabszy od pięciu lat
Po kilku dniach spadku wartości, wczoraj amerykańska waluta odrobiła część strat. Dolar umocnił się wobec wszystkich walut z grona G-10 oraz znacznej większości tych z rynków wschodzących. Kurs EUR/USD zniżkował do 1,3735 i dziś nad ranem stabilizuje się 15 pipsów powyżej.
Tradycyjnie najsilniej osłabiła się japońska waluta. Kurs USD/JPY wybił maksimum z maja i wzrósł do najwyższego poziomu od 2008 roku (103,9). Jak wielokrotnie pisaliśmy uważamy, że w kolejnych miesiącach jen dalej będzie tracił i w przyszłym roku kurs USD/JPY osiągnie poziom 108. Stabilne natomiast pozostają notowania złotego. Kurs EUR/PLN od ok. dwóch miesięcy pozostaje w wąskim, kilkugroszowym przedziale wahań, obecnie notowania znajdują się na poziomie 4,18. Uważamy, że w najbliższych tygodniach sytuacja ta nie ulenie wyraźnej zmianie i na koniec roku kurs EUR/PLN znajdzie się przy 4,20. Lekko wyhamowała aprecjacja złotego wobec dolara. Kurs USD/PLN od rana stabilizuje się na 3,04. Na najbliższe tygodnie zakładamy jednak umocnienie amerykańskiego dolara oraz powrót do wzrostów w kierunku 3,10 kursu USD/PLN. Sądzimy co prawda, że na przyszłotygodniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej (ostatnim za kadencji Bena Bernanke - orędownika luźnej polityki pieniężnej), program skupu aktywów nie zostanie ograniczony, niemniej jednak władze monetarne powinny wypowiedzieć się w dość „jastrzębim” tonie. Uważamy bowiem, że uwadze Fed z pewnością nie umknie postępująca poprawa sytuacji na rynku pracy oraz sprzyjające gospodarce – zażegnanie groźby kolejnego government shutdown.

Polska: inflacja przyspieszy
Dziś z rodzimej gospodarki poznamy dynamikę inflacji CPI za listopad. Uważamy, że przyspieszy ona z 0,8 do 0,9 proc. r/r. (taki jest również konsensus rynkowy). Jeszcze pół roku temu scenariusz zakładający pozostanie dynamiki CPI poniżej 1 proc. pod koniec roku był uznawany za nieprawdopodobny, jednak dziś wiadomo, że presja inflacyjna jest bardzo słaba – głównie z uwagi na czynniki egzogeniczne. W dalszej perspektywie spodziewamy się jednak przyspieszenia dynamiki wzrostu cen. Uważamy, że w sytuacji oficjalnego zobowiązania Rady Polityki Pieniężnej do niepodnoszenia stóp procentowych przynajmniej do połowy przyszłego roku, dane te nie powinny zauważalnie wpłynąć na notowania par złotowych. Więcej na temat inflacji w Polsce we wczorajszej Opinii TMS - Polska: inflacja pozostaje nisko ( https://www.tms.pl/z-rynku/raporty/polska-inflacja-pozostaje-nisko ).
Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012