Shadowbox.init();
15 grudnia 2018 r.
Komentarz walutowy

 

Stabilizacja na rynku walutowym

 

Na początku dzisiejszej sesji złoty kontynuuje powolne umocnienie. Notowania EUR/PLN zeszły rano w pobliże poziomu 4,1100, a kurs USD/PLN spadł poniżej wartości 3,4500.

Wczoraj miało miejsce wystąpienie premiera Węgier V. Orbana, który ogłosił konkretne kroki, jakie zamierza podjąć rząd, by nie przekraczać tegorocznego celu budżetowego ustanowionego na poziomie 3,8% PKB. Zapowiedział on cięcia pensji pracowników sektora budżetowego, naprawę systemu podatkowego, a także wprowadzenie zakazu udzielania kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych. Zgodnie z oczekiwaniami, zostanie również wprowadzony dodatkowy podatek od zysków banków oraz instytucji finansowych. Plan ten został pozytywnie przyjęty, dobrze oceniane jest również zdecydowanie oraz determinacja w działaniu węgierskich władz.

Oczywiście istniej obawa, iż restrykcje nałożone na banki spowodują ograniczenie akcji kredytowej lub wzrost kosztów pozyskania kredytu. To z kolei może przełożyć się na spowolnienie tempa wychodzenia węgierskiej gospodarki z recesji.

Zdaniem wielu uczestników rynku problemy najsłabszych gospodarek Eurolandu oraz krajów naszego regionu nie powinny w długim terminie hamować umocnienia złotego. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo – Wschodniej powinien w bieżącym roku być wyższy niż w krajach zachodnioeuropejskich. Polska gospodarka z kolei ma szansę po raz kolejny być liderem ożywienia gospodarczego w Europie.

 

W notowaniach EUR/USD we wtorek kontynuowana była konsolidacja. Wahania wartości euro względem dolara mieściły się w przedziale 1,1900-1,2000. Dzisiejsza sesja prawdopodobnie również nie przyniesie większych rozstrzygnięć. Wybicie ze wskazanego przedziału wahań powinno zadecydować o krótkoterminowych losach kursu EUR/USD. W dłuższym terminie wciąż bardziej prawdopodobny jest ruch spadkowy.

Chwilowy wzrost zmienności w notowaniach eurodolara może wywołać dzisiaj wystąpienie prezesa Fed, B. Bernanke przed komitetem ds. budżetu, zaplanowane na godz. 16.00 oraz publikacja raportu o stanie amerykańskiej gospodarki, zwanego Beżową Księgą Fed. Istotne wydarzenia makroekonomiczne będą miały miejsce w kolejnych dniach. Jutro poznamy m.in. decyzję w sprawie stóp Europejskiego Banku Centralnego oraz oficjalny komentarz do niej, z kolei w piątek zostanie z USA przedstawiona dynamika sprzedaży detalicznej. Ponadto z Chin w ciągu najbliższych dwóch dni zostanie przedstawiony szereg istotnych wskaźników. Jutro zostanie zaprezentowany m.in. bilans handlu zagranicznego tego kraju. Na rynku pojawiły się pogłoski, że w maju eksport Chin odnotował wzrost aż o 50% r/r, przy prognozach na poziomie 32%. Pogłoski te pozytywnie wpłynęły na sytuację na światowych giełdach oraz na notowania ryzykowniejszych walut. Do trwałych zmian na rynku niezbędny jest jednak silniejszy impuls.

 

Sporządzili:

Joanna Pluta

Tomasz Regulski

Departament analiz

DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012