Shadowbox.init();
22 marca 2019 r.
Komentarz poranny
Wysyp danych na koniec tygodnia
Od rana eurodolar pnie się do góry. Notowania zbliżają się do poziomu 1,37. Złoty natomiast osłabia się wobec euro, kurs EUR/PLN zwyżkuje ponad 4,16 oraz pozostaje stabilny w stosunku do dolara. Kurs USD/PLN znajduje się na 3,04, czyli najniższym poziomie od miesiąca.
Ostatni dzień tygodnia stał będzie pod znakiem danych o PKB z europejskich gospodarek za IV kw. ubiegłego roku. Poznamy m. in. odczyt z Polski (10:00) oraz strefy euro (11:00). Ponadto GUS poda dane o inflacji CPI (14:00). Z USA natomiast poznamy dynamikę produkcji przemysłowej w styczniu (15:15) oraz indeks nastrojów Uniwersytetu Michigan za luty (15;55). Opublikowane nad ranem dane o PKB Francji i Niemiec zwiastować mogą pozytywne zaskoczenie tempem wzrostu w całej strefie euro. Obie gospodarki przebiły konsensusy oczekiwań o 0,1 proc. - Francja bowiem w czwartym kwartale przyspieszyła do 0,3 proc. kw/kw., a Niemcy do 0,4 proc. Potwierdzenie pozytywnej tendencji w całym Eurolandzie powinno podtrzymać poranne umocnienie wspólnej waluty i zwyżki kursu EUR/USD. Co więcej siła euro wobec dolara może utrzymać się do końca dnia. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych w styczniu, z danymi o produkcji przemysłowej w USA związane jest bowiem ryzyko gorszego od oczekiwań odczytu. Potwierdzają to również rozczarowujące dane w postaci indeksu ISM dla przemysłu za styczeń oraz opublikowany wczoraj stosunkowo silny spadek sprzedaży detalicznej.
Polska: inflacja będzie przyspieszać
Prognozujemy, że wzrost inflacji w pierwszym miesiącu tego roku wyniósł 0,9 proc. w ujęciu rocznym. Oznacza to zmianę o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z grudniem 2013 r. Wzrost ten można przypisać czynnikom związanym z podniesieniem stopy akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe oraz z nowymi taryfami: energetyczną i gazową. W przypadku energii przewidywany średni spadek cen na rachunku gospodarstw domowych wynosi 2,5 proc., natomiast ceny gazu wzrosną o 1,5 proc., co łącznie przełoży się na odjęcie od dynamiki CPI ok. 0,1 pkt. proc. Wzrost akcyzy przełoży się natomiast na wyższą inflację bazową, której wartość za styczeń poznamy w przyszłym miesiącu (po publikacji wag koszyka inflacyjnego na 2014 r.).
W dłuższej perspektywie zakładamy, że w całym pierwszym kwartale tego roku spodziewamy się wzrostu inflacji konsumenckiej o 1,3 proc. r/r, a w całym 2014 r. o 1,7 proc. r/r. Nasze prognozy o umiarkowanym wzroście inflacji bazują na przyspieszającej koniunkturze. Na podstawie całorocznego odczytu PKB z końca stycznia oraz danych publikowanych za okres czwartego kwartału szacujemy, że PKB w ostatnim kwartale 2013 r. wzrósł o 2,8 proc. (wcześniej spodziewaliśmy się odczytu gorszego o 0,1 pkt. proc.), co stanowi dobry punkt wyjścia dla odczytów za ten roku. Możliwe, że odczyt za czwarty kwartał odchyli się w górę, co będzie pozytywnym zaskoczeniem i zwiększy prawdopodobieństwo szybszego powrotu PKB do potencjału. W ślad za przyspieszającą koniunkturą pójdzie rynek pracy, którego najlepszymi miernikami są wynagrodzenia i realny fundusz pracy. Te pierwsze są dobrym predyktorem inflacji bazowej. Jeśli tylko wynagrodzenia na trwałe będą wzrastać powyżej 3 proc. w ujęciu rocznym, to za kilka miesięcy powinniśmy obserwować wzrost inflacji powyżej 1,5 proc. r/r.
Sporządzili:
Szymon Zajkowski,
Marcin Pietrzak
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012