Shadowbox.init();
17 grudnia 2018 r.
Komentarz walutowy

 

Kurs EUR/USD ponad 1,2100

 

W trakcie dzisiejszej sesji europejskiej w notowaniach EUR/USD obserwowaliśmy stopniowy wzrost. Po godzinie 15.00 wartość euro względem dolara przekroczyła poziom 1,2100. Pokonała ona górne ograniczenie kanału wzrostowego, będącego częścią formacji odwróconej flagi. Jeśli wybicie to okaże się trwałe, wspomniana formacja, stanowiąca zapowiedź spadków, zostanie zanegowana.

Część zwyżki eurodolara dokonała się w trakcie konferencji prasowej z udziałem prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Powiedział on m.in. że stworzenie programu wykupu obligacji nie oznacza zmiany nastawienia ECB do polityki pieniężnej, co w pewnym stopniu mogło wesprzeć euro. Wykupu papierów dłużnych należy bowiem traktować jako elementu łagodzenia polityki, a do tej pory bank zapewniał, że jest do niej nastawiony neutralnie. Trichet ogłosił dzisiaj zmianę prognoz ECB dla PKB strefy euro na obecny i przyszły rok. Oczekiwania odnośnie 2010 r. podniesiono, natomiast w stosunku do 2011 r. obniżono. Decyzja ECB w sprawie stóp nie zaskoczyła – zostały one utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Euro w stosunku do dolara zostało dzisiaj wsparte przez udaną aukcję hiszpańskich obligacji. Sprzedano 3-letnie obligacje o wartości niemal 4 mld EUR. Popyt był około dwukrotnie większy od podaży. Aukcja ta potwierdza, iż inwestorzy nie są już tak negatywnie nastawieni do europejskich papierów dłużnych, jak jeszcze kilka tygodni temu. Trudno jednak jeszcze ocenić, czy powrót zaufania okaże się trwały.

Złoty dzisiaj stopniowo zyskiwał na wartości w ślad za wzrastającymi giełdami. Kurs EUR/PLN zdołał zejść do poziomu 4,0900. Krajowi inwestorzy oczekują obecnie na rozstrzygnięcia w sprawie głosowania w Sejmie nad kandydaturą M. Belki na stanowisko prezesa NBP. Głosowanie to może się odbyć jeszcze dzisiaj.

 

Sporządził:

Tomasz Regulski

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012