Shadowbox.init();
22 marca 2019 r.
Komentarz poranny
Ważne wskazówki dla ECB
Od wczorajszego popołudnia euro odrabia straty wobec amerykańskiego dolara. Przed rozpoczęciem sesji europejskiej kurs EUR/USD znajduje się na poziomie 1,3860. Od początku tygodnia relatywnie stabilne pozostają notowania polskiej waluty. Kurs EUR/PLN porusza się między 4,20 a 4,21, natomiast USD/PLN między 3,03 a 3,04.
Dziś poznamy ważne wskazówki przed przyszłotygodniowym posiedzeniem ECB – podaż pieniądza M3 w strefie euro za marzec (10:00) oraz dynamikę inflacji CPI w Niemczech za kwiecień (14:00, a od 9:00 spływać będą dane z poszczególnych landów). Dynamika podaży pieniądza w Eurolandzie, od końca 2012 roku wyraźnie maleje, osiągając trzy miesiące temu najniższy poziom od ponad trzech lat (1 proc. r/r). Co więcej od prawie dwóch lat utrzymuje się ujemna dynamika kredytu dla przedsiębiorstw niefinansowych, a dla gospodarstw domowych oscyluje wokół zera. Oprócz pobudzenia inflacji, wzmocnienie mechanizmów transmisji pieniądza do realnej gospodarki, a co za tym idzie pobudzenie aktywności małych i średnich przedsiębiorstw, wydaje się jednym z priorytetów ECB. Wczoraj w trakcie swojego wystąpienia publicznego, otwartą furtkę do złagodzenia polityki pieniężnej pozostawił sobie Mario Draghi. Co prawda powiedział on, że obecnie nie ma potrzeby wprowadzenia luzowania ilościowego (o którym w ostatnich tygodniach mówiła nawet niemiecka, „jastrzębia” frakcja z łona ECB), jednak zaznaczył, że w celu uniknięcia deflacji, rozważane są różne bezprecedensowe narzędzia, jak ujemna stopa depozytowa czy skup aktywów. Jeżeli dzisiejsze dane wskażą na wzrost dynamiki podaży pieniądza oraz przyspieszenie inflacji w Niemczech, presja na podjęcie działań przez ECB nieco spadnie, co powinno przełożyć się na wzrost rynkowych stóp procentowych, a co za tymi idzie umocnienie wspólnej waluty.
USA: poprawa nastrojów w ślad za koniunkturą
Dziś również poznamy indeks nastrojów konsumentów w USA za kwiecień  – Conference Board (16:00). W ślad za poprawą koniunktury po rekordowo srogiej zimie i odbiciu w danych makro z różnych sfer gospodarki, poprawie uległy również nastroje amerykańskich gospodarstw domowych, na co w ubiegłym tygodniu wskazał indeks Uniwersytetu Michigan. Wzrost indeksu Conference Board wpisałby się więc w obraz poprawy koniunktury w USA oraz powinien przełożyć na umocnienie dolara. Uważamy jednak, że dziś decydujący wpływ na notowania EUR/USD będą miały dane z Eurolandu, dodatkowo odczyty z USA powinny pozostać w cieniu jutrzejszego posiedzenia FOMC.  
Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.Copyright: IGMNiR 2009 - 2012