Shadowbox.init();
22 marca 2019 r.
Komentarz poranny
ZEW w centrum uwagi
Dolar umacnia się dziś wobec wszystkich walut G10. Kurs EUR/USD zniżkuje w kierunku 1,3360. Nad ranem wyraźnie osłabił się polski złoty. Kurs EUR/PLN pokonał barierę 4,20, natomiast USD/PLN zdołał przekroczyć już wyraźnie poziom 3,14.
Najsłabszą walutą jest dziś dolar nowozelandzki. Wpływ na to miały, opublikowane w nocy, słabe dane z tamtejszego rynku nieruchomości. Głównym dzisiejszym wydarzeniem makroekonomicznym będzie publikowany o godz. 11:00 sierpniowy indeks ZEW dla Niemiec. Jest to badanie ankietowe przeprowadzane wśród 350 niemieckich ekspertów rynków finansowych. Konsensus zakłada spadek oceny sytuacji przyszłej z 27,1 pkt. do 17,0 pkt. Oczekiwania związane z oceną sytuacji bieżącej, również zakładają spadek jej oceny z 61,8 pkt. do 54,0 pkt. Na słaby odczyt wskazuje bardzo wyraźny spadek indeksu Sentix w tym miesiącu (z 29,0 pkt. do 17,9 pkt.). Warto podkreślić, że jest on wysoko skorelowany z ZEW-em. Wydaje się więc, że spadek indeksu może być dużo większy niż zakłada konsensus, co mogłoby negatywnie wpłynąć na euro. Ważną dzisiejszą publikacją będzie także inflacja ze Szwecji (09:30). Konsensus zakłada jej spadek z 0,2 proc. do -0,1 proc w ujęciu rocznym. Biorąc jednak pod uwagę bardzo wysoki odczyt z Norwegii, który wyraźnie przewyższył oczekiwania. Jeżeli dojdzie do realizacji scenariusza zakładającego co najmniej niedeflacyjny odczyt ze Szwecji to korona szwedzka może się umocnić. Wiele ciekawych rozstrzygnięć na rynku towarów rolnych może przynieść dzisiejszy raport WASDE (raport na temat szacunków popytu i podaży na surowce rolne na świecie). Zostanie on opublikowany o godz. 18:00.
Sporządził:
Błażej Kiermasz
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.Copyright: IGMNiR 2009 - 2012