Shadowbox.init();
13 grudnia 2018 r.
Komentarz giełdowy

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe zostały utrzymane na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., stopa redyskonta weksli 1,75 proc. Złoty pozostał niewrażliwy na powyższą publikację. EUR/PLN jest obecnie kwotowany po 4,3191.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012