Shadowbox.init();
17 grudnia 2018 r.
Komentarz walutowy

 

Wartość euro w pobliżu 3,93 zł

 

Notowania EUR/PLN rozpoczęły dzisiejszą sesję w okolicach poziomu 3,9200, około południa jednak kurs lekko zwyżkował. Złotego wspiera utrzymujący się dobry sentyment rynkowy – nastroje zostały wsparte przez lepsze od oczekiwań publikacje z amerykańskiego rynku pracy.

Dziś o godz. 9.00 z Czech napłynęły dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej oraz o handlu zagranicznym. Publikacje te okazały się gorsze od oczekiwań. Produkcja wzrosła w lipcu o 5,3 proc. r/r przy prognozach na poziomie 7,5 proc. Sprzedaż natomiast zanotowała spadek o 1,0 proc. w stosunku rocznym, podczas gdy spodziewano się braku zmiany w porównaniu z lipcem 2009 r. Również saldo na rachunku handlu zagranicznego nie wypadło najlepiej – nadwyżka na rachunku wyniosła 6,34 mld koron, prognozowano tymczasem 7,00 mld CZK. Korona czeska nieznacznie się osłabiła po tej publikacji, ruch w notowaniach EUR/CZK był jednak niewielki.

 

W notowaniach eurodolara po piątkowej publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy mogliśmy obserwować zwyżkę. Dane zaskoczyły pozytywnie – zatrudnienie sektorze pozarolniczym spadło o 54 tys., podczas gdy oczekiwano zniżki o 100 tys. Biorąc pod uwagę sam sektor prywatny, to przybyło w nim 67 tys. etatów, w porównaniu z prognozami  na poziomie 41 tys.. Dobre dane wywołały wzrost eurodolara aż do poziomu 1,2900, w związku z czym reakcji kursu EUR/USD bynajmniej nie można nazwać fundamentalną. Póki co sytuacja na rynku tej pary walutowej wciąż pozostaje bez rozstrzygnięcia – dopóki bowiem eurodolar nie przebije trwale poziomu oporu na poziomie 1,2930, możliwa jest kontynuacja konsolidacji. Dziś ze względu na Święto Pracy w USA, tamtejszy rynek będzie zamknięty, w związku z czym zmienność na rynku walutowym powinna być ograniczona.

W notowaniach AUD/USD możemy dziś obserwować kolejny dzień pod znakiem zwyżki. Australijska waluta, ze względu na wysokie stopy procentowe w Australii oraz uzależnienie tamtejszej gospodarki od rynku surowców, jest często traktowana jako aktywo o zbliżonym profilu ryzyka do akcji. W związku z tym silnie reaguje ona na zmiany nastrojów inwestycyjnych na giełdach. W piątek sentyment inwestycyjny został wsparty przez dużo lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy. Dziś z kolei z Australii napłynęła kolejna porcja pozytywnych doniesień makro. Liczba ofert pracy zwiększyła się w sierpniu o 2,6 proc. m/m. Miesiąc wcześniej natomiast wzrost kształtował się na poziomie 1,4 proc. m/m. Notowania AUD/USD znajdują się obecnie w okolicach 0,9150 i zwyżkują w kierunku swoich sierpniowych maksimów.

 

Sporządziła:

Joanna Pluta

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012