Shadowbox.init();
15 grudnia 2018 r.
Komentarz surowcowy


Komentarz surowcowy - Mocniejszy dolar i większe zapasy obniżają kurs miedzi

 

 

Po okresie stabilizacji kursu na poziomie powyżej 6,100 USD za tonę, rynek miedzi znajduje się w krótkoterminowym trendzie spadkowym. Obecnie tona miedzi kosztuje niecałe 5,900 USD za tonę kiedy jeszcze w pierwszym tygodniu września kurs kształtował się w okolicach 6,400 USD. Przyczyną spadków cen brunatnego surowca jest pogłębiająca się korekta na rynkach kapitałowych, a co za tym idzie, umacnianie się amerykańskiego dolara. Ceny surowców skorelowane są negatywnie z amerykańską walutą i spadek kursu EURUSD z poziomu $1.48 w okolice $1.45 powoduje zniżki na rynku miedzi. Dodatkowo, cenom miedzi nie sprzyja powiększający się stan zapasów surowca. Podaż utrzymuje się na stałym poziomie ale problem jest po stronie popytowej. Zapasy miedzi monitorowane przez Londyńską Giełdę Metali (LME) wzrosły do 346,050 ton metrycznych co jest najwyższym poziomem od 19 maja.

 

Analizując wykres pod kątem analizy technicznej, miedź znajduje się w krótkoterminowym trendzie spadkowym. Obecnie rynek kieruje się w okolice poziomu 5,830 USD co stanowi 38.2% całego ruchu wzrostowego zapoczątkowanego w lipcu. Dodatkowo na tym poziomie znajdują się lokalne dołki z 18 sierpnia i 28 września czyniąc ten poziom dość silnym wsparciem. Jeżeli obraz makroekonomiczny nie poprawi się, istnieje możliwość wybicia tego wsparcia i ataku nawet w okolice 5,400 USD. Istotne dla rynków finansowych będą dzisiejsze dane z rynku pracy USA o godz. 14.30, które mogą pomóc rynkom odbić. Jednak gorsze dane pogłębią korektę i dalsze spadki na rynkach kapitałowych jak i surowcowych będą prawdopodobne.

 

 

Autor: Adam Narczewski (XTB)

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012