Shadowbox.init();
17 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

W notowaniach EUR/USD wciąż presja spadkowa

W ostatnich godzinach notowania złotego pozostawały dość stabilne. Kurs EUR/PLN konsolidował się pod poziomem 4,00, natomiast USD/PLN odnotował niewielką zwyżkę do 3,05. Pierwsza z wymienionych par walutowych w najbliższym czasie powinna wahać się wokół 4,00, natomiast druga może notować stopniowy wzrost w kierunku pasma oporów 3,06-3,08. Niezbyt dużym zmianom w ostatnich godzinach sprzyjał brak istotnych publikacji makroekonomicznych z największych gospodarek. Jutrzejsza sesja również nie będzie obfitować w istotne wydarzenia makro, co powinno obniżać zmienność. Cały przedświąteczny tydzień powinien być dość spokojny, a nawet jeśli w notowaniach aktywów dokonają się pojedyncze gwałtowne ruchy na skutek obniżonej płynności, to nie należy oczekiwać, by miały one trwały charakter.
Dzisiaj węgierski bank centralny podniósł stopy procentowe o 25 pb i nie wykluczył kolejnych podwyżek. Mimo to forint w ostatnich godzinach stracił na wartości. Kurs EUR/HUF wzrósł ponad 276,00. Posiada on jeszcze przestrzeń do wzrostu przynajmniej do 278,00. Rada Polityki Pieniężnej w środę prawdopodobnie nie pójdzie w ślady węgierskich władz monetarnych i pozostawi stopy w Polsce na dotychczasowym poziomie.
Kurs EUR/USD w ostatnich godzinach odnotował umiarkowaną zniżkę. W notowaniach tej pary walutowej wciąż utrzymuje się presja spadkowa tworzona przez niepewność związaną z sytuacją w mniej rozwiniętych krajach strefy euro. Obecnie na rynku pojawiają się pogłoski na temat tego, jak będzie wyglądać druga seria stress-testów, która prawdopodobnie zostanie przeprowadzana w europejskich bankach w lutym. Zgodnie z jedną z nieoficjalnych informacji, Europejski Bank Centralny domaga się tego, by testy te zawierały kryterium płynności, mierzące ryzyko m.in. związane z wycofywaniem środków przez klientów. Uwzględnienie tego kryterium zwiększyłoby wiarygodność badania. Przeciwne jemu są jednak Niemcy. Założenia stress-testów będą oficjalnie ustalane w styczniu. Temat problemów mniej rozwiniętych gospodarek strefy euro w najbliższym czasie może w dalszym ciągu szkodzić notowaniom EUR, powodując stopniową zniżkę EUR/USD. Kurs tej pary walutowej powinien powoli zmierzać pod poziom 1,3000. Odwrót od europejskiej waluty szczególnie widoczny jest w notowaniach EUR/CHF, gdzie dzisiaj po raz kolejny ustanowione zostało nowe historyczne minimum.

Sporządził:
Tomasz Regulski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012