Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz surowcowy


Komentarz surowcowy - Cena miedzi znowu rośnie

 

Cena miedzi powróciła do wzrostów po tym, jak podczas wczorajszego wystąpienia Ben Bernanke oświadczył, że na razie nie widzi przesłanek skłaniających do podnoszenia stóp procentowych. Sytuacja gospodarcza jest wciąż niezadowalajaca, a inflacja pozostaje na niskim poziomie i może się jeszcze obniżyć, co jest argumentem za utrzymaniem bieżącej polityki monetarnej. Chwilowo ta wypowiedź osłabiła amerykańskiego dolara, co od razu zaskutkowało wzrostami na rynku miedzi. Obecnie kosztuje ona 7070 dolarów za tonę.

Technicznie wciąż pozostajemy w trendzie wzrostowym. Ostatnie kilka sesji stanowiło korektę, która zatrzymała się przy poziomie 6887 dolarów, kolejne wsparcie znajduje się przy linii trendu na poziomie 6840 dolarów. Oporem pozostaje ostatni szczyt i cena 7134 dolarów. Gdyby udało się go pokonać możemy oczekiwać kolejnej fali wzrostów, zbliżonej do poprzednich.

Sytuacja na rynkach kapitałowych, w tym surowcowych, jest dosyć niepewna. Dopóki nie określi się sentyment co do amerykańskiego dolara, trudno prognozować dalsze kierunki rynkowe. Mieszane dane makroekonomiczne dodatkowo wprowadzają niepewność co do przyszłej polityki monetarnej najważniejszych gospodarek. Patrząc technicznie, nie ma żadnych przesłanek co do tego, że trend miałby się odwrócić, dlatego też wciąż bardziej prawdopodobne są wzrosty cen surowców, w tym miedzi.

 

Autor: Anna Lachowiecka (XTB)

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012