Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Stabilizacja w notowaniach złotego

Notowania złotego w ostatnich godzinach pozostawały stabilne. Zmiany wartości polskiej waluty względem euro, dolara amerykańskiego oraz franka nie przekraczały 2 groszy. Jedynie kurs GBP/PLN wzrósł nieco silniej – o 4 grosze. Funt zyskuje na wartości na skutek oczekiwań na jutrzejszy odczyt danych z Wielkiej Brytanii o inflacji konsumentów (CPI), który może okazać się dość wysoki. Przynajmniej do czasu publikacji tych szacunków w notowaniach funta prawdopodobnie będzie utrzymywać się presja aprecjacyjna.
Stabilizacja notowań złotego względem pozostałych głównych walut w najbliższych godzinach powinna być kontynuowana. Sprzyjać jej będzie nieobecność inwestorów z USA, którzy dzisiaj świętują. Zmienność nieznacznie podnosić mogą jedynie doniesienia ze spotkania ministrów finansów strefy euro, które rozpoczęło się dzisiaj. Żadnych konkretnych ustaleń prawdopodobnie jednak nie poznamy, dlatego trudno spodziewać się silnej i trwałej reakcji rynku. Jedynie kurs EUR/USD może odnotować nieco większe zmiany. W ostatnich godzinach konsolidował się on wokół 1,3300.
Złoty oczekuje na główne wydarzenie tego tygodnia na rynku krajowym – decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych (poznamy ją w środę) oraz na dalsze rozstrzygnięcia na światowych rynkach. Sprawa problemów mniej rozwiniętych krajów strefy euro wciąż pozostaje w zawieszeniu. Jeśli europejskie władze nie zdecydują się na ustanowienie stałego i wystarczająco dużego programu stabilizacyjnego dla krajów strefy euro (obecny nie jest w stanie zdobyć pełnego zaufania inwestorów), obawy związane ze wskazanymi problemami mogą okresowo wracać na rynek, wywołując korekty spadkowe w notowaniach ryzykowniejszych aktywów. Nie powinny one jednak wywoływać trwałych zmian – trend wzrostowy na giełdach w dłuższym terminie wydaje się niezagrożony.
Dzisiaj Ministerstwo Finansów przedstawiło dane o wysokości środków walutowych na koniec 2010 r. Środki te od końca listopada spadły z poziomu przekraczającego 5 mld EUR do 1,63 mld EUR. Prawdopodobnie przynajmniej część tych środków została wymieniona na rynku, co spowodowało umocnienie złotego. Obecny, zdecydowanie niższy poziom wskazanych środków zmniejsza pole do działań MF na rynku walutowym. Działania takie, nawet jeśli Ministerstwu w dalszym ciągu zależy na silniejszym złotym nie są obecnie jednak potrzebne, bowiem wystarczającą presję aprecjacyjną w notowaniach polskiej waluty tworzą oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych w naszym kraju.

Sporządził:
Tomasz Regulski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012