Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz surowcowy

 

Komentarz surowcowy - Zatrzymanie na rynku miedzi

 

Kończący się tydzień stanowił korektę ostatnich wzrostów na rynku miedzi. Cena kształtuje się obecnie 7415 dolarów za tonę, co jest wartością zbliżoną do notowań z sierpnia 2008 roku. Takie wzrosty są konsekwencją nastrojów panujących na rynkach, które są bardzo optymistyczne. Wynika to z faktu, że najważniejsi konsumenci miedzi, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, radzą sobie bardzo dobrze. Chiński popyt na miedź za ubiegły rok wzrósł aż o 18%, w 2010 roku prognozuje się dalszy wzrost o 15%. Notowaniom trochę zaszkodziły gorsze dane na temat sprzedaży detalicznej ze Stanów Zjednoczonych.

 

Obecnie znajdujemy się w fazie korekty długoterminowego trendu wzrostowego, który trwa od początku 2009 roku. Osiagnęła ona zasięg dwóch poprzednich korekt, które też wystąpiły po silnych ruchach wzrostowych. Dlatego też pierwsze wsparcie można wyznaczyć przy poziomie 7260 dolarów. Najważniejsze wsparcie znajduje się w okolicach 7135 dolarów, gdzie przebiega linia trendu oraz poziom wynikający ze szczytu z początku grudnia. Oporem pozostaje szczyt z początku tego roku i cena 7683 dolarów.

 

 

Dzisiaj inwestorzy będą patrzeć głównie na dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, które opublikowane zostaną o godzinie 14.30. Istotna może okazać się również produkcja przemysłowa o 15.15. Zagrożenie inflacją, przy utrzymywaniu stóp procentowych na najniższych poziomach powinno doprowadzić do zwiększonego zainteresowania rynkiem surowcowym i powodować wzrosty na rynku miedzi. Tak samo będą działać lepsze od prognoz dane na temat producji przemysłowej.

 

Autor: Anna Lachowiecka (XTB)

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012