Shadowbox.init();
17 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Euro odporne na obniżki ratingów

Wtorkowy poranek przyniósł wzrost notowań eurodolara do poziomu 1,4150, jednak już w dalszej części dnia europejska waluta oddała całe wcześniejsze zyski, schodząc po godzinie 15:00 do poziomu 1,4045. Dość zaskakująco notowania głównej pary walutowej zareagowały na informacje o obniżce ratingu Portugalii oraz Grecji. Agencja S&P obniżyła ratingi tych państw do poziomów odpowiednio: BBB- oraz BB-. Agencja podała, że usunęła rating Portugalii z listy obserwacyjnej, utrzymując perspektywę negatywną. W przypadku tego kraju za taką decyzją przemawiał zły stan finansów publicznych oraz zwiększone potrzeby pożyczkowe. Agencja oczekuje również, że Portugalia będzie musiała wystąpić o przydzielenie jej pomocy finansowej od UE i MFW. Bezpośrednio po napływie tych informacji notowania eurodolara wzrosły w okolice poziomu 1,4100. Takie zachowanie głównej pary walutowej pokazuje, że rynek zdyskontował już w dużej mierze tego typu doniesienia i przywiązuje do nich zdecydowanie mniejszą wagę.
O godzinie 16:00 opublikowany został indeks Conference Board, który wyniósł 63,4 pkt podczas, gdy oczekiwano wyniku na poziomie 65 pkt. Z kolei poprzedni odczyt uplasował się na poziomie 70,4 pkt. Istotny spadek wartości tego wskaźnika świadczy o pogorszeniu się nastrojów wśród amerykańskich konsumentów.
Pomimo mniej sprzyjających warunków na dzisiejszej sesji, notowania złotego pozostawały relatywnie stabilne. Kurs EUR/PLN w dalszym ciągu utrzymuje się poniżej ważnego oporu 4,0000. W kolejnych dniach notowania złotego wspierane powinny być przede wszystkim przez oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych w Polsce.

Sporządził:
Michał Fronc
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012