Shadowbox.init();
17 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

RPP podniosła stopy procentowe

Wtorkowa sesja obfitowała w istotne publikacje makroekonomiczne. W godzinach porannych opublikowane zostały indeksy PMI dla sektora usług ze strefy euro. Wskaźnik ten dla Niemiec wyniósł w lutym zgodnie z oczekiwaniami 60,1 pkt. Z kolei dla całej strefy euro wyniósł w marcu 57,2 pkt, podczas gdy rynkowy konsensus wynosił 56,9 pkt. Pozytywnie zaskoczył odczyt indeksu PMI dla Wielkiej Brytanii, który ukształtował się na poziomie 57,1 pkt, przy oczekiwaniach 52,6 pkt. Rezultat istotnie lepszy od prognoz zaowocował umocnieniem funta w relacji do dolara do poziomu 1,6250. Słabiej od prognoz wypadła dynamika sprzedaży detalicznej, która wyniosła w lutym -0,1 proc. m/m oraz 0,1 proc. r/r. Z danych makro z USA poznaliśmy dziś jedynie odczyt indeksu ISM dla usług, który wyniósł w marcu 57,3 pkt, oczekiwano 59,5 pkt.
Pomimo licznych publikacji makro notowania eurodolara nie wykazywały dziś podwyższonej zmienności. Kurs EUR/USD poruszał się w przedziale 1,4150-1,4200. Około godziny 16:30 kurs eurodolara wzrósł do poziomu 1,4200. Osłabienie dolara po godzinie 16:00 prawdopodobnie spowodował słabszy odczyt indeksu ISM dla usług.
Z kolei na krajowym rynku kluczowym wydarzeniem była podwyżka stóp procentowych o 25 pb. Główna stawka procentowa wynosi obecnie 4 proc. Po samej decyzji złoty umocnił się nieznacznie do euro, natomiast dalsza aprecjacja krajowej waluty dokonała się dopiero po publikacji komunikatu do decyzji. Wśród głównych czynników wzrostu cen wymienione zostały wysokie ceny surowców oraz żywności na zagranicznych rynkach, które nie są neutralizowane przez zmiany kursu złotego. Jako czynnik ryzyka wymienione zostało rosnące zatrudnienie postępujące wraz z ożywieniem gospodarczym, które doprowadzić może do wzrostu presji płacowej i inflacyjnej w średnim terminie. Popołudniowe umocnienie złotego w relacji do euro zostało póki, co zatrzymane przez poziom 4,000. Pokonanie tego ograniczenia otworzyłoby drogę do trwalszej aprecjacji krajowej waluty.

Sporządził:
Michał Fronc
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012