Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Złoty traci w oczekiwaniu na wieści z Grecji

Euro, które w godzinach przedpołudniowych osłabiało się w stosunku do dolara, w ostatnich godzinach europejskiej sesji odrabiało straty do waluty amerykańskiej. Nastawieni pozytywnie inwestorzy zdołali podnieść kurs z poziomu 1,4190 do ponad 1,4300 i jeżeli tendencja wzrostowa zostanie utrzymany do końca dnia to na wykresie EUR/USD pojawi się trzecia z kolei zielona świeczka. Na sytuację duży wpływ będzie miało jutrzejsze głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu greckiego. Wprawdzie zamiast stwierdzenie „nowego” poprawniej byłoby użyć „przeorganizowanego” (część ministrów zamieniała się tylko resortami), ale głosowanie to ma kluczowe znaczenie dla dalszej pomocy finansowej dla Greków. Rząd musi bowiem przed otrzymaniem piątej transzy uchwalić program oszczędnościowy, co przy braku zaufania parlamentu na pewno przesunie się o kolejne dni. Grecki rząd ma czas do 3 lipca na przyjęcie pakietu reform gwarantującego oszczędności w latach 2010-2015 w wysokości  ok. 28,4 miliarda euro.
Plan dalszych cięć kosztów i podwyżek podatków nie zyskał aprobaty greckiej ludności co przejawiało się strajkami, które mogą się powtórzyć i ponownie mieć wpływ na wzrost awersji dla ryzyka. Na trwającym szczecie Ecofin w Luksemburgu ministrowie finansów mają ostatecznie dopracować plan pomocy dla Aten, tak aby móc go przedłożyć na szczycie przywódców Unii Europejskiej. Szczyt jest zaplanowany na 23-24 czerwca i w założeniu w jego trakcie ma nastąpić sfinalizowanie nowego pakietu pomocowego dla Greków.
Niepewność na międzynarodowych rynkach przyczyniła się dzisiaj do osłabienia złotego. Nasza waluta traciła w stosunku do euro i do franka, który nadal oscyluje w okolicach rekordowych poziomów. Dziś kurs CHF/PLN wahał się w przedziale 3,2700 – 3,3250. Natomiast euro zbliżyło się dziś do ceny 4 złotych, którą ostatni raz osiągnęło na początku kwietnia. Dalsze trzymanie inwestorów w niepewności może przyczynić się do kontynuowania kierunku obecnych ruchów.


Sporządził:
Przemysław Gerschmann
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012