Shadowbox.init();
17 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Eurodolar tanieje, frank ponownie powyżej 3,50 zł

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w USA w tygodniu zakończonym 23 lipca spadła do 398 tys. Pierwszy raz w tym roku liczba ta spadła poniżej 400 tys., co jest dobrą wiadomością dla słabnącego od początku tygodnia dolara. Kluczowy będzie teraz wynik głosowania w Izbie Reprezentantów nad przyjęciem planu Boehnera, dotyczącego oszczędności w amerykańskim budżecie. Uchwalenie planu jest niezbędne do podniesienia ustawowego limitu zadłużenia w USA. Inwestorzy wierzą, iż uda się go zatwierdzić, gdyż Republikanie mają większość w tej izbie. Przekłada się to na umacnianie kursu dolara względem euro. Warto jednak pamiętać, że jeżeli faktycznie Izba Reprezentantów zatwierdzi plan to musi być on potem przyjęty przez Senat – w którym większość mają Demokraci. Dlatego nadal trwają rozmowy mające na celu ustalenie kompromisu, a plan jest stale poddawany poprawkom. Na spadek kursu EUR/USD miała dziś wpływ nieudana aukcja włoskich obligacji. Sprzedaż 10-letnich obligacji odbyła się kosztem wzrostu rentowności do poziomu 5,78 proc. Włosi uzyskali dzięki tej operacji 8 miliardów euro, ale rentowność niebezpiecznie zbliżyła się do poziomu 6 procent, będącego granicą akceptowalną przez tamtejszy rząd. Na niskie zainteresowanie włoskimi papierami dłużnymi wpływ miały niepokoje dotyczące amerykańskiej gospodarki i grożącego USA obniżenia ratingu. W konsekwencji euro powiększyło straty wobec dolara oraz franka szwajcarskiego. Para EUR/USD dotarła o godzinie 16:00 do poziomu 1,4290. W perspektywie krótkoterminowej spodziewane jest dalsze umacnianie się dolara względem euro, które będzie tym mocniejsze, jeżeli w USA Izba Reprezentantów przyjmie zmodyfikowany plan Boehnera.
 
Zawirowania na międzynarodowych rynkach walutowych doprowadziły dziś kurs CHF/PLN ponownie powyżej poziomu 3,51. Obecnie cena szwajcarskiej waluty stabilizuje się na poziomie 3,4800, ale w przypadku odrzucenia dziś przez USA planu oszczędnościowego złoty może ponownie tracić. Zgodnie z przewidywaniami kurs EUR/PLN utrzymuje się w przedziale 3,9850 - 4,0170 i o godzinie 16:00 euro kosztowało 3,99. W miarę umacniania się dolara względem europejskiej waluty spodziewana jest dalsza deprecjacja pary EUR/PLN. Wiadomości jakie nadejdą ze Stanów późnym popołudniem polskiego czasu mogą mieć znaczny wpływ na rynek złotego, na którym w tych godzinach jest niższa płynność.


Sporządził:
Przemysław Gerschmann
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012