Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Wątpliwa skuteczność szwajcarskiej interwencji, frank ponownie powyżej 4 złotych

Wczorajsze umocnienie się franka szwajcarskiego, jakie nastąpiło po konferencji FOMC sprowokowało Szwajcarski Bank Narodowy do kolejnej interwencji. SNB zwiększył wartość depozytów banków trzymanych w banku centralnym z 80 mld CHF do 120 mld CHF oraz zapowiedział przeprowadzenie transakcji swap w celu zwiększenia płynności na rynku franka i ograniczenia jego wahań. Zeszłotygodniowa interwencja nie przyniosła pożądanego skutku, a dzisiejszą może czekać podobny los. Choć cena kurs franka ustabilizował się dziś po odbiciu od rekordowych poziomów względem euro i dolara, to trudno będzie zmienić długoterminowy trend przy użyciu konwencjonalnych metod. Przez większość dnia kurs EUR/CHF oscylował w okolicach poziomu 1,0350, a para USD/CHF poruszała się w zakresie 0,7180 do 0,7270.

O godzinie 11:00 poznaliśmy wyniki dzisiejszej aukcji włoskich bonów. Włochy sprzedały 12-miesięczne bony skarbowe o łącznej wartości 6,5 mld EUR. Stosunek popytu do podaży wyniósł 1,94 a średnia rentowność ukształtowała się na poziomie 2,96 proc. Uwagę europejskich inwestorów przykuł dziś kwartalny raport banku Anglii na temat brytyjskiej inflacji. Zainteresowanie funtem ponownie rośnie z uwagi na kłopoty strefy euro i przewartościowanego franka. Według Banku Anglii w ciągu najbliższych dwóch lat roczny poziom wzrostu PKB wynosić będzie ok. 2,7%  a inflacja CPI ok. 1,8%. Ponadto podkreślono, że  istnieje małe prawdopodobieństwo zmiany polityki w ciągu najbliższych miesięcy. Prezes Banku Anglii, Mervyn King, na konferencji prasowej stwierdził jednak, że zawsze musi ona odpowiadać okolicznościom rynkowym, dodając że istnieje możliwość podwyższenia stóp procentowych lub zakupu aktywów w zależności od rynkowych potrzeb.

Złoty kolejną dobę osłabiał się wobec głównych par walutowych. Kurs EUR/PLN przez większość dnia znajdował się poniżej ceny 4,10 zł złotych, ale w godzinach popołudniowych dotarł do poziomu 4,1255, będącym jednocześnie najwyższym od ponad roku. Gwałtownie umocnił się także dolar, który po godzinie 16:30 kosztował już 2,91 zł. co oznacza umocnienie się amerykańskiej waluty o blisko 8 groszy. Frank osłabił się po porannej interwencji Szwajcarskiego Banku Narodowego, docierając na moment do poziomu 3,87, jednak o godzinie 16:30 kurs ponownie znalazł się powyżej ceny 4 złotych.


Sporządził:
Przemysław Gerschmann
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012