Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Słabsze dane z rynku pracy
Najważniejszym wydarzeniem piątkowej sesji na rynku finansowym była publikacja danych makroekonomicznych dotyczących amerykańskiego rynku pracy. Okazało się, że zgodnie
z naszymi oczekiwaniami, dane były słabsze od prognoz. W sierpniu liczba osób zatrudnionych w sektorze pozarolniczym nie zmieniła się względem lipca, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał odczyt na poziomie +68 tys. Stopa bezrobocia również nie zmieniła się względem lipcowego odczytu i wyniosła 9,1 proc., jednak w tym przypadku było to zgodne z prognozami rynkowymi. Natomiast zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym wyniosła w sierpniu +17 tys., przy oczekiwaniach na poziomie +105 tys.
Rynek od razu zareagował zdecydowanie na słabsze od prognoz dane. Zmienność widoczna była w notowaniach głównej pary walutowej, czyli EUR/USD, chociaż warto mieć na względzie, że rynek w dużej mierze zdyskontował możliwość słabszego odczytu, stąd notowania eurodolara choć zniżkowały po danych, to kurs ten nie dotarł do dzisiejszego minimum i nadal utrzymuje się powyżej poziomu 1,4200, który stanowi najbliższe wsparcie. Zniżka bardziej wyraźna wystąpiła w przypadku rynku kapitałowego. Notowania wrześniowego kontraktu terminowego na S&P 500 zniżkowały do poziomu ok. 1175 pkt. Warto również wspomnieć o umocnieniu złota, którego notowania zbliżyły się w okolice 1880 USD za uncję.
Na rodzimym rynku złoty osłabił się względem najważniejszych walut. Skala tej aprecjacji przyśpieszyła po publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy. Kurs USD/PLN zwyżkuje do okolic 2,9500, co oznacza niecałe 5-groszowe osłabienie podczas dzisiejszej sesji. Złoty osłabił się również wobec euro – kurs EUR/PLN zbliżył się do bariery 4,2000. Dynamiczny ruch zaobserwować można było również na CHF/PLN, a kurs ten chwilowo pokonał poziom 3,8000, co wynikało z umocnienia się szwajcarskiej waluty na światowym rynku FX. Kurs EUR/CHF zniżkował dynamicznie w czasie dzisiejszej sesji, jednak poziom 1,1000 prawie idealnie zatrzymała aprecjację franka.

Sporządził:
Adam Mizera
Makler Papierów Wartościowych
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012