Shadowbox.init();
12 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Ciągle malejąca awersja do ryzyka na europejskich rynkach giełdowych oraz wzrost indeksu S&P 500, przynosi oczekiwane efekty w postaci umocnienia się euro w stosunku do innych walut. Nie bez przyczyny jest także ogłoszenie przez liderów Francji i Niemiec w przeciągu następnych 3 tygodni planu ograniczenia kryzysu zadłużeniowego. Od godziny porannych kurs eurodolara wzrastał, ostatecznie przełamując poziom 76,40 procent zniesienia Fibonacciego, do godziny 15:00 osiągając poziom 1,3630, sugeruje to możliwość testowania ważnego oporu na poziomie 1,3820. Intensywna korekta występuje w przypadku kursu EUR/CHF, być może jest to kwestia spekulacji na temat ewentualnych działania Szwajcarskiego Banku Centralnego, który jak pamiętamy zapewnił o utrzymaniu kursu franka szwajcarskiego powyżej poziomu 1,20. Tracił dziś także funt brytyjski w stosunku do euro, po tym jak ogłoszono raport na temat brytyjskich perspektyw zatrudnienia, które spadły po raz trzeci we wrześniu, do poziomu najniższego od lutego bieżącego roku, podkreślając tym samym kruchość brytyjskiej gospodarki. Ponowną, po piątkowym obniżeniu ratingu Włoch i Hiszpanii, aktywnością wykazały się dziś agencje ratingowe, tym razem Standard & Poor's Ratings Services (S&P) potwierdził długoterminowy rating Belgii na poziomie AA+, jednakże perspektywa ratingu jest negatywna. S&P potwierdził także długoterminowy rating Francji na poziomie AAA, którego perspektywa jest stabilna.
Szef komisji budżetu i finansów słowackiego parlamentu oświadczył, że wydana dziś przez komisję rekomendacja głosowania za rozszerzeniem Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej (EFSF), może nie być ważna, ze względu na błędy proceduralne. Jednocześnie nie przewidujemy aby rząd  słowacki na dzisiejszym posiedzeniu o godzinie 16:00 odrzucił projekt rozszerzenia EFSF.
Od godzin porannych obserwujemy umacnianie się złotego wobec euro i dolara amerykańskiego, jak informowaliśmy rano nie bez przyczyny wydają się tu być nieoficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce, które zażegnały ewentualne problemy z szybkim stworzeniem rządu koalicyjnego oraz kontynuowaniem prac nad ostatecznym kształtem ustawy budżetowej na 2012 rok. W wyniku tych zapewnień wyraźnie spada spread trzymiesięcznych stawek OIS - Euribor. Powyższe w  połączeniu ze spadkiem rentowności dziesięcioletnich polskich obligacji do poziomu 5,803, (spadek o prawie 30 punktów bazowych w stosunku do najwyższej odnotowanej rentowności we wrześniu -  6,097), świadczyć może o poprawie perspektyw postrzegania polskiego rynku przez inwestorów. Dziś o godzinie 15:00 kurs EUR/PLN wynosił 4,3180, zaś USD/PLN 3,1705 zbliżając się do poziomu lokalnego minimum - 3,1650, tym samym oscylator RSI(9)  wskazuje na wyprzedanie rynku i w najbliższych dniach prawdopodobnie będziemy obserwować testowanie przez złotego wsparcia na poziomie 3,2270 .

Sporządził:
Mariusz Zielonka
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.


 

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012