Shadowbox.init();
17 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy
Dzisiejszy dzień na rynku walutowym, w szczególności w przypadku kursu wspólnej waluty w stosunku do dolara odzwierciedla nastroje panujące na europejskich giełdach. Kurs EUR/USD odnotował dziś silną korektę, tym samym negując w ponad 70 procentach wczorajsze wzrosty wobec amerykańskiej waluty. Dzisiejszy kurs wykraczał poza zapowiadany przez nas rano zakres, kształtując się między 1,3700 a 1,3820 (dzisiejsze maksimum). Pamiętać także należy, że przed nami dopiero sesja na amerykańskim parkiecie, która według naszej opinii może przebiegać pod wpływem nastrojów panujących na europejskim rynku, tym bardziej, iż Europejski Bank Centralny ogłosił dziś w swoim comiesięcznym biuletynie, że ewentualne zaangażowanie sektora prywatnego w pomoc w rozwiązaniu problemu zadłużeniowego Grecji, poprzez zmuszenie inwestorów do zwiększenia i akceptacji własnych strat z obligacji krajów strefy euro, niesie za sobą ryzyko utraty stabilności finansowej, jak również może mieć negatywny wpływ na sektor bankowy. Sentymentu inwestorów mogą nie poprawić nawet dobre odczyty danych płynące do nas zza Oceanu. Dziś Departament Pracy USA ogłosił, że w ubiegłym tygodniu zmalała liczba nowo złożonych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, do poziomu 404 tys. (konsensus zakładał  utrzymanie zeszłotygodniowego odczytu, tj. 405 tys.). Również Departament Handlu USA przekazał, lepsze od prognozowanych, informacje dotyczące deficytu handlowego, który w sierpniu spadł do 45,61 miliarda dolarów z 45,63 miliarda po korekcie w lipcu. Ważne dane napłynęły dziś także z Chin, dotyczące bilansu handlu zagranicznego, który obniżył się w stosunku do ostatnich odczytów o ponad 3,2 miliarda USD, uzyskując poziom 14 514 miliarda USD. Chiński eksport wyraźnie zwolnił w szczególności do krajów europejskich. Można to tłumaczyć słabszym od zakładanego popytem w Europie, jak również mocną pozycją juana. Na rynku długu znaczenie miała dziś aukcja obligacji Włoch o terminach zapadalności przypadających w  latach 2016, 2018, 2021 i 2025. Łączna kwota za jaką Włochom udało się sprzedać obligacje to 6,2 miliarda. Dziś agencja Fitch obniżyła długoterminowy rating dwóm bankom z wysp brytyjskich. Może to powodować uwypuklenie problemów europejskiego sektora bankowego, prowadząc do dalszego pogorszenia nastrojów na rynkach finansowych, po tym jak popsuła je publikacja miesięcznego biuletynu Europejskiego Banku Centralnego, o której wspominaliśmy powyżej.
Na rodzimym rynku, poznaliśmy dziś ważne odczyty danych makroekonomicznych. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny w swoim komunikacie, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu bieżącego roku w Polsce wzrósł o 0,1 pkt procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 3,9 procenta (w sierpniu inflacja roczna wyniosła 4,3 procenta rok do roku.). Jak zapowiedział członek RPP Elżbieta Chojna-Duch,  Rada nie powinna do końca roku zmieniać swojej obecnej postawy, tj. utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, wyczekując tym samym na rozwój sytuacji na rynku walutowy. Ta informacja po dzisiejszej porannej korekcie kursu USD/PLN, pozwoliła złotemu skonsolidować się w dość wąskim zakresie, tj. 3,1300 – 3,1470. Podobna sytuacja ma miejsce w notowaniach kursu EUR/PLN, gdzie kurs porusza się w przedziale 4,3040 – 4,3180. Kolejny odczyt danych dotyczył bilansu płatniczego Polski, który wyniósł w sierpniu -1730 miliona euro, konsensus przewidywał  zdecydowanie lepszy wynik, na poziomie -1292 miliona euro. Odczyt ten jednak wydaje się być neutralny dla rynku walutowego. Osłabienie złotego jest związane głównie z realizacją zysków, przez inwestorów, po ostatnich dobrych dniach na rynku.
Sporządził:
Mariusz Zielonka
DM TMS Brokers SA
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012