Shadowbox.init();
15 grudnia 2018 r.
Komentarz surowcowy

 

Komentarz surowcowy - Cena miedzi odreagowuje ostatnie wzrosty


Cena miedzi nieznacznie spadła i wynosi obecnie 7800 dolarów za tonę, po tym jak doszło do umocnienia się amerykańskiego dolara oraz nadeszły informacje o tym, że popyt z Chin może nie być tak wysoki. Na giełdzie w Szanghaju rośnie spread pomiędzy cenami spot a cenami kontraktów, co sugeruje, że fizyczna sprzedaż nie dorównuje cenom wynikającym z kontraktów terminowych. Obecna korekta będzie więc testem, czy przy trochę niższych cenach pojawią się znowu kupujący. Rosną także obawy, że rząd chiński będzie reagować na niebezpiecznie wysoki wzrost cen nieruchomości poprzez zwiększenie podatków od nieruchomości, jak doniosły Szanghajskie media.Cena miedzi pozostaje na najwyższych tegorocznych poziomach, jednakże zanotowała niewielką korektę od szczytu przy cenie 7964 dolarów. Obecnie najważniejszym wsparciem będzie poziom 7683 dolarów, czyli szczyt z początku roku, którego przebicie dało sygnał kupna. Istotna jest także średnioterminowa linia trendu, która przebiega przy poziomie 7590 dolarów. Od góry oporem jest długoterminowa linia trendu i poziom 8030 dolarów.

Koniec tego tygodnia to przede wszystkim odczyty stóp procentowych z Europy: strefy euro oraz Wielkiej Brytanii. Ważne będą konferencje prasowe po ich ogłoszeniu oraz poglądy prezesa ECB co do sprawy Grecji. Problemy fiskalne tego kraju są głownym powodem obecnego osłabienia się wspólnej waluty, więc inwestorzy z uwagą będą słuchać perspektyw pomocy dla tego kraju.

 

Autor: Anna Lachowiecka (XTB)

















Copyright: IGMNiR 2009 - 2012