Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Mocne spadki rentowności długu Włoch
Eurodolar wzrastał w pierwszych godzinach handlu na Starym Kontynencie do poziomu 1,3600. Zwyżki miały swoje źródła w wystąpieniu Mario Draghiego oraz spekulacjach odnośnie do zwiększonej roli ECB w walce z kryzysem zadłużeniowym. W rezultacie spadały rentowności długu Włoch i Hiszpanii (dochodowość włoskich dziesięciolatek spadała do 6,60 proc.), a indeksy na najważniejszych parkietach Europy odrabiały poranne straty i wychodziły nad kreskę. Jednak podobnie jak to miało to miejsce w ostatnich dniach optymizm szybko wyparował. Eurodolar przed 17:00 spadał w okolice 1,3500, a indeksy notowały skromne spadki. W przyszłym tygodniu należy oczekiwać kontynuacji umocnienia dolara względem euro, a najważniejszym wydarzeniem weekendu będą wybory parlamentarne w Hiszpanii.
W dzisiejszym expose premier Tusk zapowiedział m.in. zwiększenie opodatkowania wydobycia miedzi i srebra. W konsekwencji kurs KGHM obniżał się po 12:00 nawet o ponad 6 proc. Inne deklaracje to m.in. stopniowe podnoszenie  i zrównanie wieku emerytalnego do 67 lat do 2040 roku i ograniczenie przywilejów służb mundurowych i górników. Dodatkowo rząd planuje reformy KRUS i podwyższenie o 2 proc. składki rentowej opłacanej przez pracodawców.
Deficyt budżetowy w 2012 roku ma wynieść około 3 proc., a dług publiczny 52 proc. PKB. Przedstawione zostały również długoterminowe plany redukcji zadłużenia. Dług w relacji do PKB  ma spaść w  2020 roku do 44 proc., w 2030 do 40 proc., a w 2040 do 35 proc. Relacja ta w 2010 roku ukształtowała się na poziomie 54,9 proc., podczas gdy określony w Konstytucji limit zadłużenia to 55 proc. PKB.
W trakcie wystąpienia obserwowaliśmy umocnienie złotego, w piątek spadały także rentowności polskich obligacji i w przypadku benchmarkowych dziesięciolatek wynosiły 5,79 proc. Kurs EUR/PLN ustanawiał kilkudniowe minima na poziomie 4,4050, a USD/PLN spadał do 3,2400. Należy przy tym odnotować także wzrost siły czeskiej korony i węgierskiego forinta - umocnieniu walut regionu do wczesnego popołudnia sprzyjała sytuacja na międzynarodowych rynkach i wzrosty eurodolara. Kiedy jednak euro zaczęło tracić na wartości, osłabiała się też rodzima waluta. Pod koniec dnia za euro płacono 4,4210 zł, a za dolara 3,2470 zł. Poznaliśmy też dane dotyczące dynamiki zatrudnienia i wynagrodzeń, która ukształtowała się odpowiednio na poziomie 5,1 i 2,4 proc. W obu przypadkach odczyty okazały się zbliżone do naszych prognoz.

Sporządził:
Bartosz Sawicki
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012