Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Usługi Eurolandu pogrążone w regresie

Do konferencji kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy kurs EUR/USD pozostawał w przedziale 1,3360- 1,3460 (minimum z piątku 2 grudnia oraz poziom 23,60 proc. zniesienia Fibonacciego wzrostu wywołanego przez ostatnią wspólną akcję największych banków centralnych). Kanclerz Niemiec ogłosiła m. in. iż zostało wypracowane porozumienie, które w środę zostanie przesłane do Komisji Europejskiej oraz plany wprowadzenia automatycznych sankcji dla krajów, których deficyt budżetowy przekroczy poziom 3 proc. PKB. Dodatkowo po raz kolejny Merkel wskazała na potrzebę zmian w traktacie UE (nie wykluczając jednak zmian jedynie na poziomie traktatu Unii Walutowej) i po raz wtóry odżegnywała się od pomysłu emisji euroobligacji. Po słowach kanclerz Niemiec oraz po odczytach danych ze Stanów Zjednoczonych EUR/USD wybił się do poziomu 1,3485.
Dzisiaj poznaliśmy odczyty indeksów PMI dla sektora usług Niemiec, Eurolandu oraz Wielkiej Brytanii. Negatywnie zaskoczył odczyt dla Niemiec, który wyniósł 50,3 pkt i okazał się niższy od prognozy zakładającej wzrost do poziomu 51,4 z 50,6 pkt. Tym samym poziom indeksu za listopad znalazł się już tylko 0,3 pkt. powyżej granicznej wartości 50 pkt, która oddziela spadek od wzrostu aktywności w sektorze.
Z kolei odczyt dla Wielkiej Brytanii przy prognozie spadku z 51,3 do 50,5 pkt, wzrósł do poziomu 52,1 pkt. Natomiast dla strefy euro indeks PMI co prawda wzrósł z 46,4 do 47,5 pkt (przy prognozie 47,8 pkt) jednak cały czas znajduje się poniżej granicznego poziomu 50 pkt.
Poznaliśmy również odczyt indeksu ISM dla usług oraz indeks aktywności biznesowej w Stanach Zjednoczonych. Dane nie wypadły jednoznacznie, gdyż ISM dla usług pomimo prognozowanego wzrostu z 52,9 do 53,5 pkt spadł do poziomu 52 pkt, to jednak indeks aktywności biznesowej wzrósł z 53,8 do 56,2. Dodatkowo poznaliśmy dynamikę zmówień na dobra trwałego użytku, która wyniosła -0,5% m/m (przy prognozie -0,7% m/m i poprzednim odczycie -1,5% m/m), zamówienia na dobra bez środków transportu, których dynamika wzrosła do 1,1% m/m z 0,6% m/m (przy prognozie wzrostu do 0,7% m/m).
Kurs polskiej waluty jak zwykle poruszał się w rytm EUR/USD i doniesień ze świata, co również potęgował fakt, iż na rodzimym rynku nie pojawiły się dzisiaj żadne dane makroekonomiczne. Złoty zyskał dziś w stosunku do głównych walut i o godzinie 16:30 kurs EUR/PLN wynosił 4,4485, a USD/PLN wynosił 3,3020 i zatrzymał się na piątkowym minimum. Jeżeli w tym tygodniu będziemy obserwowali napływ pozytywnych informacji z rynków światowych, w tym w pierwszym rzędzie dotyczących walki z kryzysem zadłużeniowym w strefie euro, możemy spodziewać się stopniowego umacniania polskiej waluty. Kurs EUR/PLN wykazuje mocną korelację ze spreadem rentowności 5 letnich obligacji Polski i Niemiec. Dziś spread ten zawężał się zarówno na skutek spadku dochodowości polskich papierów, jak i wzrostu rentowności niemieckiego długu. Wzrastają również rentowności amerykańskich obligacji, co jest wyraźnym symptomem spadku awersji do ryzyka.

Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012