Shadowbox.init();
17 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Wzrost zmienności po decyzji ECB

Do momentu ogłoszenia decyzji na temat stóp procentowych kurs EUR/USD poruszał się w wąskim przedziale wahań- 1,3390- 1,4280 zapoczątkowanym już podczas trwania sesji na Wall Street. Po ogłoszeniu decyzji Europejskiego Banku Centralnego o obniżce głównej stopy procentowej o 25 punktów bazowych euro umocniło się względem dolara do poziomu 1, 3460, po czym rozpoczęło silny spadek osłabiając się do poziomu 1,3310, który usytuowany jest na poziomie linii 78,6 proc. zniesienia Fibonacciego wzrostów z 30 listopada. Eurodolar tym samym wybił się dołem z konsolidacji trwającej od 25 listopada, co może doprowadzić kurs głównej pary walutowej do poziomów 1,3210- 1,3260. Do spadków na eurodolarze przyczyniła się również zmiana prognozy wzrostu PKB dla strefy euro, która poprzednio wynosiła 0,4- 2,2 proc. natomiast dzisiaj skorygowana została do poziomu -0,4- 1,1 proc. Zgodnie z przewidywaniami prezes EBC zapowiedział również dalsze działania wspierające europejską gospodarkę, przeprowadzając dwie długoterminowe operacje płynnościowe z 36- miesięczną zapadalnością oraz złagodzi wymogi dotyczące zabezpieczeń dla operacji refinansujących. Umocnienie dolara względem euro napędzane było również lepszymi od prognoz danymi z rynku pracy w Stanów Zjednoczonych. Liczba osób po raz pierwszy ubiegających się o zasiłek spadła z 404 tys. tydzień wcześniej do 381 tys., przy prognozie na poziomie 395 tys. Oprócz EBC posiedzenie banku centralnego odbyło się również na wyspach. Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową na rekordowo niskim poziomie 0,5 proc. oraz nie zmienił wartości programu skupu aktywów w ramach ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej, pozostawiając go na poziomie 275 mld GBP. Obie decyzje były oczekiwane przez uczestników rynku. Prognozuje się, że Bank Anglii nie zmieni kosztu pieniądza do III kwartału 2013 roku, natomiast na luty 2012 roku przewiduje się rozszerzenie programu skupu aktywów do 350 mld GBP.
Polska waluta charakteryzująca się wysoką ujemną korelacją z kursem EUR/USD, w ślad za spadkami na głównej parze walutowej osłabiła się posyłając kurs w okolice górnych band konsolidacji zarówno w stosunku do euro jak i dolara. Po godzinie 16:00 kurs EUR/PLN znalazł się na poziomie 4,4850 a USD/PLN 3,3650. Jeżeli podczas jutrzejszego szczytu Unii Europejskiej na rynek nie napłyną pozytywne informacje odnośnie walki z kryzysem zadłużeniowym w strefie euro Polska waluta w najbliższych dniach może ponownie znaleźć się w okolicach 3,44 w stosunku do dolara oraz 4,55 w relacji do euro.

Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012