Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy
Najniższy przedział zmian kursu od wigilii 2010 roku
Ostatni dzień tygodnia przebiega pod znakiem niskiej zmienności. Kurs EUR/USD pozostaje w bardzo wąskim przedziale wahań 1,3045- 13095 i nie wydaje się abyśmy przed świętami zaobserwowali jeszcze jakiś znaczący ruch na głównej parze walutowej, gdyż inwestorzy nie są już skłonni do otwierania nowych pozycji. Jeżeli tak niski rozstęp kursu utrzyma się do końca dnia będą to najspokojniejsze notowania od początku roku. Nie byłoby to zaskoczeniem zważywszy na fakt, iż  ostatnio tak niski przedział wahań oberwaliśmy w wigilię w 2010 roku. Eurodolar ponownie zszedł do linii wyznaczającej korektę w trendzie spadkowym zapoczątkowanym w ostatnich dniach października. Dziś poznaliśmy kilka odczytów ze Stanów Zjednoczonych. Pozytywnie zaskoczyły zamówienia na dobra trwałego użytku w listopadzie, które wzrosły 3,8 proc. m/m po tym jak w poprzednim miesiącu dynamika ukształtowała się na poziomie zerowym (po korekcie z -0,5 m/m). Dane okazały się lepsze od prognozy, która zakładała wzrost o 2 proc m/m. Wyszły również dane o dochodach i wydatkach Amerykanów w listopadzie. Dochody wzrosły o 0,1 proc m/m, podczas gdy prognoza zakładała wzrost na poziomie 0,2 proc. Jest to spadek dynamiki w porównaniu z poprzednim miesiącem, gdyż w październiku dochody wzrosły o 0,4 proc. Wydatki również się zwiększyły o 0,1 proc. m/m i jest to utrzymanie dynamiki z poprzedniego miesiąca, jednak jest to odczyt gorszy niż przewidywano, gdyż konsensus rynkowy kształtował się na poziomie 0,3 proc. Natomiast Wydatki Amerykanów z wyłączeniem żywności i energii były zgodne z prognozą i wzrosły zgodnie z prognozą o 0,1 proc. czyli o tyle samo co w październiku.
Notowania złotego również przebiegały dziś bardzo spokojnie. Kurs EUR/PLN cały czas znajdował się tuż pod linią oporu na poziomie 4,40. Natomiast kurs USD/PLN naruszył linię trendu spadkowego zapoczątkowanego w połowie poprzedniego tygodnia, jednak kurs nie był w stanie trwale przebić poziomu 3,40.
Sporządził:
Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012