Shadowbox.init();
12 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy

Grecja wciąż bez porozumienia
Kurs EUR/USD konsolidował się w przedziale 1,3090 – 1,3170 w oczekiwaniu na wieści z Grecji. Na fali plotek o progresie w negocjacjach eurodolar zaczął testować górną bandę kanału – 1,3215, w którym pozostaje od końca stycznia. Trwałe wyjście z tego kanału jest uzależnione od rezultatu rozmów greckiego premiera Lucasa Papademosa z przywódcami wiodących partii politycznych. Tłem dla dzisiejszych negocjacji jest 24-godzinny strajk prowadzony przez związki zawodowe przeciwko zmniejszeniu minimalnej płacy o 20 proc. i zredukowaniu różnych przywilejów pracowniczych. Efektem tych decyzji ma być obniżenie wydatków rządowych o 600 mln EUR. Grecja musi przeprowadzić niezbędne reformy, gdyż w innym przypadku nie otrzyma drugiego pakietu pomocowego w wysokości 130 mld EUR. W negatywnym wariancie, greckiej gospodarce grozi postawienie w stan niekontrolowanego bankructwa nawet w przyszłym miesiącu. Datą graniczną na wprowadzenie niezbędnego pakietu oszczędnościowego przez ateński rząd jest 15 lutego. Według przedstawicieli Unii Europejskiej tylko w takim przypadku uda się przeprowadzić wymaganą procedurę prawną przed 20 marca, kiedy to zapada ok. 4 proc. całego greckiego długu. Nieoficjalne źródła podają, że nastąpił postęp w negocjacjach. Jednak biorąc pod uwagę, że podobne sygnały docierały w minionym tygodniu w sprawie redukcji zadłużenia Grecji wobec prywatnych wierzycieli, wcale nie znaczy to, że porozumienie zostanie osiągnięte w najbliższych godzinach.
Wtorek nie obfituje w odczyty makroekonomiczne, w związku z tym za Oceanem najważniejszym wydarzeniem było wystąpienie Bena Bernanke przed Senackim Komitetem ds. Budżetu. Szef Rezerwy Federalnej ponownie powtórzył, że rynek pracy pomimo ostatnich znaków poprawy, jest ciągle daleki od „uzdrowienia”. Oprócz tego Bernanke wezwał do zmniejszenia deficytu budżetowego w długim terminie. Szef Fed stwierdził, że amerykańska gospodarka powoli wychodzi z głębokiej recesji, aczkolwiek tempo jest frustrująco wolne, szczególnie patrząc z perspektywy bezrobotnych.
W Niemczech miał miejsce odczyt produkcji przemysłowej. Wczorajsza publikacja dotycząca zamówień w przemyśle rozbudziła oczekiwania notując lepsze wyniki od prognoz. Jednakże przyrost produkcji przemysłowej w grudniu jedynie o 0,9 proc. r/r wypadł znacznie poniżej konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 4,3 proc.
Złoty podobnie jak eurodolar konsoliduje się czekając na potwierdzone doniesienia z Grecji. W ciągu dnia wahał się w przedziałach 4,1630 – 4,1825 dla kursu EUR/PLN i 3,1530 – 3,1890 dla USD/PLN (po południu kurs na fali wzrostu EUR/USD zaczął podążać w dół). Dziś miał miejsce odczyt wielkości rezerw walutowych NBP na koniec stycznia, które wzrosły z 75,7 mld EUR do 76 mld EUR. Taki poziom był oczekiwany przez rynki dlatego też w zasadzie nie wpłynął na notowania polskiej waluty.

Sporządził:
Marcin Kaczorowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012