Shadowbox.init();
14 grudnia 2018 r.
Komentarz popołudniowy
Bernanke rozchwiał eurodolara mocniej od LTRO
Skala LTRO okazała się być bliska prognoz, co spowodowało mniejszą od oczekiwań zmienność na eurodolarze. Inwestorzy zdyskontowali dzisiejszą informację już wcześniej, a eurodolar w południe spadł z poziomu 1,3475 do 1,3420, zaś następnie konsolidował się w przedziale 1,3435 – 1,3455. Zdecydowanie większa zmienność nastąpiła po godzinie 16:00, gdy prezes Fed przedstawił półroczny raport dotyczący polityki monetarnej. Kurs EUR/USD gwałtownie wyszedł z konsolidacji i spadł w rejony wczorajszego minimum znajdującego się na poziomie 1,3390. Europejskie banki zgłosiły zapotrzebowanie na pożyczki w wysokości 529,5 mld EUR, co jest nieznacznie większą wartością od grudniowej operacji (489 mld EUR). Wszystko wskazuje na to, że było to ostatnie (przynajmniej w bliskiej przyszłości) LTRO. W dzisiejszej operacji udział wzięło o wiele więcej banków niż w poprzedniej (800 przy 529 w grudniu). Oznacza to, że średnie zapotrzebowanie na niskooprocentowane pożyczki jest niższe niż 2 miesiące temu. Niektóre prognozy dotyczące skali LTRO sięgały nawet 1 bln EUR. Wydaje się, ze banki korzystają z okazji pożyczki taniego pieniądza, jednak robią to z pewną dozą ostrożności, tak by nie osiągnąć zbyt dużego poziomu zobowiązań. Z dotychczas opublikowanych danych najwięksi beneficjenci pożyczki EBC to włoska Intesa Sanpaolo i brytyjski Lloyds, które zgłosiły się odpowiednio po 24 mld i 11,4 mld EUR. W związku z pozytywnymi nastrojami na europejskim rynku zawężały się spready rentowności między włoskimi, bądź hiszpańskimi a niemieckimi obligacjami.
Departament Handlu USA ogłosił dziś zrewidowane wyniki dotyczące PKB. Amerykańska gospodarka wzrosła w IV kwartale do 3 proc. wobec 1,8 proc. w poprzedzającym kwartale. Odczyt zaskoczył bardzo pozytywnie, gdyż wcześniejsza publikacja zakładała wzrost o 2,8 proc. Ogłoszony dziś poziom PKB jest najwyższym od II kwartału 2010 roku. Bardzo dobrze wypadł odczyt indeksu Chicago PMI. Wskaźnik obrazujący zmiany aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w regionie Chicago wzrósł z 60,2 do 64 pkt znacznie przekraczając prognozy (61,5 pkt). Jest to bardzo dobry prognostyk przed jutrzejszą publikacją ISM dla przemysłu, gdyż oba te indeksy są ze sobą silnie skorelowane. Prezes Fed zaprezentował przed Komisją ds.Usług Finansowych raport dotyczący polityki pieniężnej. Ben Bernanke stwierdził, że stopa bezrobocia w ostatnich latach spadała gwałtowniej niż można było się tego spodziewać. Pomimo ostatnich dobrych danych, sytuacja na rynku pracy nadal jest niepokojąca, gdyż bezrobocie ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie. Prezes Fed nie przewiduje następnego tak istotnego spadku stopy bezrobocia, co zwiększa prawdopodobieństwo ilościowego luzowania polityki monetarnej.
Złoty od rana nieznacznie się umacniał, jednak popołudniu kurs EUR/PLN odbił się od poziomu 4,1050 i zaczął się osłabiać. Kurs USD/PLN po niewielkiej zwyżce po ogłoszeniu LTRO wrócił do spadków i testował popołudniu poziom 3,05. Po ogłoszeniu raportu prezesa Fed, kurs polskiej waluty zaczął zwyżkować i zbliżył się do poziomu 3,08. Elżbieta Chojny-Duch – członek RPP stwierdziła, że w związku z faktem, że dane za 2011 rok są lepsze od oczekiwań, a wzrost gospodarczy w czwartym kwartale wyniósł 4,3 proc., to polska gospodarka w 2012 roku może rozwinąć się o ponad 3 proc.
Sporządził:
Marcin Kaczorowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.
Copyright: IGMNiR 2009 - 2012