Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Odwrócony VAT: będzie nowa lista towarów i usług

Ministerstwo Finansów chce, aby mechanizm odwróconego VAT-u był stosowany na szerszą niż dotychczas skalę - informuje polskieradio.pl.

- Szukanie sposobów walki z wyłudzeniami znajduje głębokie uzasadnienie choćby z powodu olbrzymich strat, jakie ponosi Skarb Państwa, podkreśla Tomasz Kassel z PwC. Według szacunkowych wyliczeń tej firmy, zgodnych z danymi Ministerstwa Finansów, straty z tego tytułu to około dwóch procent PKB, czyli w kwotach bezwzględnych od 30 do 40 mld złotych.

W niedalekiej przeszłości mechanizm wyłudzenia był stosowany przez przestępczą grupę, która sprowadzała pręty stalowe do Polski z Łotwy i Słowacji. Przywożone do Polski pręty były oferowane po cenach niższych od tych produkowanych w Polsce.

- Niższych dlatego, że w przypadku wyłudzeń VAT-u towarem nie są pręty czy inne produkty, ale towarem jest VAT, więc grupa przestępcza może "zejść" z ceny, po to żeby dostać kwotę brutto razem z VAT-em i nie odprowadzić tego podatku do urzędu skarbowego- podkreśla Tomasz Kassel. Tym samym dochodzi do wypchnięcia z rynku uczciwych producentów i zaburzeń cen na rynku, ponieważ średnia cen rynkowa znacząco się obniża.

Aby ukrócić przestępczy proceder obrót prętami stalowymi objęto odwróconym VAT-em.

Wtedy w transakcjach pomiędzy firmami wystawiana jest faktura tylko na kwotę netto, czyli przestępca nie ma czego wyłudzić. Odprowadzenie VAT-u jest przesunięte w czasie do momentu, kiedy te pręty są kupione przez ostatecznego odbiorcę.

Na liście towarów i usług objętych kilka lat temu odwróconym VAT-em znalazły się: sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, obrót złomem, niektórymi surowcami wtórnymi, niektórymi wyrobami stalowymi oraz produktami i półproduktami z miedzi.

Obecnie trwają prace nad przepisami, które pozwolą na poszerzenie listy, przede wszystkim o telefony komórkowe, laptopy, tablety, konsole do gier.

Jednak jak zauważa Tomasz Kassel, odwrócony VAT nie jest rozwiązaniem doskonałym. Nowe przepisy powodują, ze przestępcze gangi przestawiają się na inny asortyment towarów, a także przenoszą się tam, gdzie nie ma jeszcze przepisów ograniczających przestępczy proceder.

Po statystykach handlu międzynarodowego widać, że te grupy przestępcze przeniosły się do Polski. Zwiększył się do nas napływ elektroniki. Jeśli wprowadzimy odwrócone obciążenie na elektronikę w Polsce, to te grupy przeniosą się tam, gdzie takich przepisów jeszcze nie ma. Natomiast nasz budżet powinien z tego tytułu odżyć - mówi ekspert

W planach Ministerstwa Finansów jako datę wprowadzenia w życie nowych przepisów, poszerzających listę towarów i usług objętych odwróconym VAT-em, przyjęto 1 kwietnia 2015 roku - podaje polskieradio.pl.

 

Źródło: polskieradio.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012