Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Indie odroczyły do 1 maja wprowadzenie nowych zasad w międzynarodowym obrocie złomem

ISRI - Institute of Scrap Recycling Industries Inc.  (Instytut Przemysłu Recyklingu Złomu) donosi, że w wyniku 11-godzinnego spotkania Indyjskiego Stowarzyszenia Recyklerów Metali (Metal Recyclers Association of India - MRAI) z Dyrekcją Generalną Handlu Zagranicznego Indii (DGFT), odroczono datę wejścia w życie nowych przepisów dla tzw. PSI (Pre-Shipment Inspection) do 1 maja 2015. W międzyczasie, ISRI  podało, że ważne jest aby nakłonić rząd indyjski do ponownego rozpatrzenia niektórych wymagań, które zostały dodane do nowych zasad PSI. ISRI jest przekonane, że podczas kolejnego spotkania zaplanowanego na 30 kwietnia br. zostanie odrzucona większość z uciążliwych wymagań nowej reguły. Nowe zasady PSI m.in. nakładałyby na spedytorów wysyłających złom do Indii obowiązek nagrywania i prezentowania filmów z procesu załadunku kontenerów.

Źródło: Recycling Today

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012