Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
71 tys. euro kary za niewdrożenie przepisów unijnych o ZSEE

Unijne przepisy powinny zostać wprowadzone do prawa krajowego do 14 lutego 2014 roku. Mają one na celu przeciwdziałanie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko tego szybko rozrastającego się, często zawierającego substancje niebezpieczne, strumienia odpadów.

Komisja zwróciła się do Trybunału o nałożenie kar pieniężnych w wysokości 71 610 euro dziennie do czasu wdrożenia przepisów.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012