Shadowbox.init();
16 lutego 2019 r.
Złoto wraca do łask?

Jednak zdaniem wielu ekspertów nadchodzi moment, w którym ponownie wróci do łaski inwestorów.

Złoto pełni funkcję bezpiecznej przystani dla inwestorów, dlatego też jego cena pnie się w górę zwłaszcza podczas gorszej koniunktury na rynkach finansowych. I tak, podczas gwałtownych zmian na rynkach akcji- na początku 2009 r. ten żółty kruszec kosztował 750 USD za uncję, a we wrześniu 2011 r. jego cena sięgała niemal 1900 USD. Obecnie rynek wycenia go na 1190 USD za uncję. Wśród powodów spadku ceny złota w ostatnich latach można wymienić rosnące ceny akcji zwłaszcza na zagranicznych rynkach, gdzie indeksy ustanawiają historyczne szczyty, niską inflację, niskie ceny ropy, a także silnego dolara, czyli walutę, w której złoto jest wyceniane.

Prognozy dotyczące rynku złota w 2015 r. są podzielone. Zdaniem specjalistów z Legg Mason AM w kolejnych miesiącach cena żółtego kruszcu pozostanie bez zmian. JP Morgan prognozuje 1220 USD za uncję. Z kolei według Capital Economics na koniec roku cena złota wzrośnie do poziomu 1400 USD za uncję.

Większość specjalistów za największe zagrożenie dla rynku złota uważa podwyżki stóp procentowych w USA oraz umacniającą się amerykańską walutę.

Jednym z czynników przemawiających za wzrostem cen żółtego kruszcu w kolejnych miesiącach może być wzrost presji inflacyjnej.

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za wzrostem cen na rynku złota jest eskalacja kryzysu w Grecji, mogąca mieć niekorzystny wpływ na rynki finansowe. Kolejnym aspektem jest popyt na złoto.

Marcus Grubb zwraca uwagę, że drożejący dolar oraz wyższe stopy procentowe w USA niekoniecznie muszą negatywnie wpłynąć na cenę złota.

Dla inwestorów indywidualnych jedną z form inwestycji na rynku złota są fundusze inwestycyjne. Na krajowym rynku mamy do wyboru 5 funduszy rynku surowców metali szlachetnych. Wśród nich znajdziemy m. in. Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) oraz PKO Złota (Światowy Fundusz Walutowy FIO). Ich zarządzający wybierają do portfela akcje spółek, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania metali szlachetnych. Są to głównie kopalnie zajmujące się wydobyciem kruszcu.

 

Źródło: analizy.pl

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012