Shadowbox.init();
23 stycznia 2019 r.
Niemieckie ceny złomu stalowego stabilne w maju

Niemniej jednak zdarzały się przypadki, gdzie były osiągane czasami tylko małe regionalne marże - ale tylko dla dostaw spotowych realizowanych w krótkim czasie. Jako całość, majowe kontrakty zostały podpisane i szybko zamknięte.

Stały popyt krajowy i eksport były nadal kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do stabilizacji rynku. Wzrost siły euro wobec dolara zrekompensował  wzrost cen złomu w Turcji. Płatności za eksport do Włoch były realizowane z opóźnieniem, tak, że typowe terminy płatności musiały zostać wydłużone.

Źródło: www.euwid-recycling.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012