Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej w sprawie ustawy o ZSEE
Link do relacji z posiedzenia podkomisji:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?page=3#5A865A658681400EC1257E4B0030D2D2Copyright: IGMNiR 2009 - 2012