Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Srebro - popyt spadł, zmniejszył się skup srebrnego złomu

W ubiegłym roku globalna produkcja srebra wyniosła 27 293 tony i była o 5 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Wzrost produkcji srebra nastąpił głównie dzięki uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych w Południowej Ameryce. Zmniejszył się natomiast skup srebrnego złomu o 12,5 proc. i wyniósł 5 243 tony. To efekt spadku cen - ludzie niechętnie pozbywali się srebrnych kosztowności. W wyniku likwidacji transakcji zabezpieczających na rynku znalazło się dodatkowo 491 ton srebra. W efekcie całkowita podaż tego surowca wyniosła około 33 027 ton i była o 6 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Największym producentem srebra na świecie w ubiegłym roku był koncern KGHM Polska Miedź SA, dostarczając 1 256 ton srebra, czyli o 7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Stanowi to 37 proc. europejskiej produkcji. Najwięcej srebra wyprodukowano w Meksyku - 6 tysięcy ton. Polska znajduje się w tym rankingu na ósmym miejscu.

Jednostkowe koszty produkcji srebra wyniosły w 2014 r. 7,74 dol. za uncję i były o 16 proc. niższe niż rok wcześniej. Natomiast średnioroczna cena rynkowa ukształtowała się na poziomie 19 dol. - o 1/5 niżej niż w roku poprzedzającym.

Dwie największe kategorie popytu tworzą przemysł oraz jubilerzy. Popyt przemysłowy jest ściśle związany w sytuacją gospodarczą. PKB na świecie zwiększył się w ubiegłym roku o 3,4 proc., a produkcja przemysłowa o 2,7 proc. Przemysł, którego udział w globalnym popycie na srebro jest najwyższy (56 proc.) zużył nieznacznie mniej srebra niż rok wcześniej - 18 504 tony. Wzrósł jednak o 7 proc. popyt na srebro w produkcji ogniw słonecznych, osiągając poziom 1 862 ton. Więcej srebra zużyto też w produkcji tlenku etylenu oraz stopach lutowniczych. Zmniejszył się natomiast popyt na szary metal w przemyśle materiałów fotograficznych i elektronicznym.

W Chinach, pomimo ubiegłorocznego spowolnienia tempa wzrostu PKB, wzrosło zapotrzebowanie przemysłu na srebro o 3,5 proc., osiągając poziom 5,8 tys. ton. W całej Azji przemysł zużył 11 tys. ton srebra. Na drugiej pozycji uplasował się przemysł Ameryki Północnej (4,2 tys. ton), przy czym na Stany Zjednoczone przypadło 94 proc. tego popytu. W Europie w zastosowaniach przemysłowych wykorzystano 3 tys. ton srebra.

W 2014 r. produkcja biżuterii wzrosła o 1,5 proc., osiągając rekordowo wysoki poziom 6 693 tony, do czego przyczyniły się niższe niż w poprzednich latach ceny szarego metalu. Dużą rolę na tym rynku odegrały Azja z Indiami i Chinami na czele. Produkcja srebrnej biżuterii w Indiach wzrosła w ubiegłym roku o 47 proc. i wyniosła 1 936 ton, co pozwoliło wyprzedzić o 26 proc. dotychczasowego lidera - Chiny, gdzie jubilerzy zużyli 1 452 tony srebra. Przyczyną takiej zmiany na indyjskim rynku była antyimportowa polityka rządu dotycząca złota, która wywołała wzrost popytu na biżuterię srebrną. W drugiej połowie roku restrykcje te zostały zniesione z korzyścią dla rynku złota. W przypadku Chin przyczyną spadku było zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego.

Europejscy jubilerzy zużyli w ubiegłym roku 1 080 ton srebra, z tego ponad połowę przypadło na Włochy. W Ameryce Północnej na produkcję biżuterii zużyto 661 ton srebra.

 

Źródło: HOME MARKET

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012