Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Zmiany w VAT - kontrahenci do sprawdzenia

W obrocie elektroniką i metalami obowiązuje od dziś odwrotne obciążenie podatkowe. Są też ulgi dla nabywców paliw.

Znów zaszły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (VAT). Obowiązują od 1 lipca, nie oznaczają powszechnej rewolucji, jak kilka poprzednich, jednak części podatników przysparzają nowych obowiązków.

Są istotne dla obrotu elektroniką, metalami i paliwami. Nowela wprowadza w tych branżach odwrotne obciążenie, np. na laptopy, telefony komórkowe, niektóre rodzaje złota, ołów i cynk.

- Odwrotne obciążenie odnosi się do dostaw realizowanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza 20 tys. zł. Ważne jest precyzyjne ustalenie, czym ona jest i jakich dostaw dotyczy - mówi Dorota Pokrop, dyrektor w zespole podatków pośrednich EY.

W przypadku wątpliwości co do pozycji podatkowej przedsiębiorcy w takich transakcjach radzi ona wystąpić do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Błąd może oznaczać, że należny VAT nie zostanie wykazany i powstanie zaległość albo zostanie, kiedy nie trzeba, i wtedy zaległość będzie miał nabywca.

Dorota Prokop przestrzega przed nierzetelnymi nabywcami towarów, którzy mogą nie rozliczyć VAT. Jej zdaniem, warto zabezpieczyć się przed tym, np. wprowadzając procedury pozwalające zweryfikować kontrahentów.

Przepisy wprowadzają solidarną odpowiedzialność nabywców za zobowiązania podatkowe dostawców cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer, atramentów i tuszy do drukarek i fotokopiarek. Odnosi się to także do obrotu m.in. srebrem i złotem.

Nowe rozwiązania dotyczą także tzw. ulgi na złe długi. Nie trzeba już korygować VAT naliczonego przez dłużnika, jeżeli na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności z faktury (lub umowy), trwa wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacja.

Źródło: Puls Biznesu

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012