Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Wielka Brytania: Zakwestionowane poziomy recyklingu UE

Delegaci branży odpadowej i recyklingowej wątpią, czy ustalenie wyższego poziomu recyklingu w poprawionym pakiecie unijnym dotyczącym gospodarki cyrkulacyjnej (circular economy package) będzie wystarczającym mechanizmem zachęcającym do zrównoważonej zielonej gospodarki (green economy).

Takie komentarze pojawiły się 15 lipca br. w Westminsterze, na posiedzeniu Parlamentarnej Grupy Zrównoważonych Zasobów, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich partii (APSRG). Spotkanie poświęcone było pakietowi KE nt. gospodarki cyrkulacyjnej.

Pakiet będzie nadawał legislacyjny kierunek w sprawie odpadów i recyklingu w Europie, aktualizując różne akty prawne, w tym dyrektywy ramowe w sprawie odpadów, składowania i opakowań i odpadów opakowaniowych.  

W lipcu 2014 roku Komisja opublikowała wstępny zestaw propozycji do aktualizacji przepisów pod kierunkiem ówczesnego komisarza środowiska Janeza Potočnik’a, jednak zostały one odesłane do poprawy, gdy nowa Komisja została powołana pod koniec roku.

Teraz Komisja ponownie opracowuje propozycje, i poszukuje „wkładu” od zainteresowanych stron co do przyszłego kierunku, jaki przepisy powinny podjąć.

Wśród prelegentów spotkania, przedstawiciel firmy Viridor - Dan Cooke przestrzegał przed ryzykiem stworzenia „zbyt szerokiego” w zakresie pakietu gospodarki cyrkulacyjnej, i ryzykiem bycia "wszystkim dla wszystkich ludzi".

W kwestii poziomów recyklingu powiedział, że: "Nie powinniśmy być nieśmiali w sprawie roli wysokich poziomów recyklingu dla państw członkowskich, ale powinniśmy wystrzegać się tego, jakie  te poziomy są. 70% poziom recyklingu jest dobrym pomysłem, ale może to być błędnym modelem".

Pan Cooke argumentował natomiast, że konkretne, materialne poziomy recyklingu mogą być bardziej odpowiednie, a także podkreślił potrzebę państw członkowskich do przyjęcia jednolitego systemu monitorowania postępu w realizacji celów.

Matthew Farrow, dyrektor wykonawczy Komisji ds. tzw. Environmental Industries dodał, że przyjęcie propozycji musiałoby być ustalone na poziomie, który może być realizowany na całym kontynencie, dodając, że w niektórych regionach obecnie "Europa nie jest w dobrym miejscu. Być może zestaw poziomów dwóch prędkości byłby bardziej odpowiedni. "

Farrow stwierdził również, że wyższy poziom standaryzacji we wszystkich lokalnych samorządach brytyjskich pomógłby w poprawie recyklingu. I dodał: "Na poziomie Wielkiej Brytanii istnieje potrzeba większej spójność zbierania odpadów. Gospodarka cyrkulacyjna musi być gospodarką narodową. To nie musi być koniecznie zunifikowane, ale musi być większa spójność metod zbierania odpadów w całej Wielkiej Brytanii”.

W innym miejscu, Jane Bickerstaffe, przewodnicząca Rady Przemysłu do spraw badań opakowań i środowiska (INCPEN) powiedziała, że nowe przepisy powinny dążyć do uniknięcia "niezamierzonych konsekwencji" produkcji opakowań bardziej nadających się do recyklingu, jeśli prowadziłoby to do innych szkodliwych skutków dla środowiska.

"Musi być więcej niż jeden sposób na osiągnięcie efektywności wykorzystania zasobów," zauważyła, dodając, że zamiast tego można by skupić się na dokonaniu postępu w zakresie "jakości, tam gdzie mamy ilość".

Źródło: www.letsrecycle.com

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012