Shadowbox.init();
21 stycznia 2019 r.
Centrum światowego rynku złota

Dziś LBMA ustanawia i kontroluje standardy rafinacji, dokumentowania i przechowywania fizycznego złota i srebra, które jest wprowadzane do obrotu.  Członkami LBMA jest blisko 150 podmiotów, w tym pośrednicy w handlu złotem i srebrem, traderzy, rafinerie, producenci, depozytariusze oraz inne podmioty świadczące usługi dla tego sektora. LBMA prowadzi Good Delivery List, tzn. rejestr rafinerii dostarczających na rynek złoto i srebro o odpowiednim standardzie - próba, jakość, wielkość, oznakowanie i kształt sztab. Za pośrednictwem LBMA dealerzy złota mogą handlować z lokalnych rynków zawierając transakcje na warunkach „loco London”. W praktyce oznacza to, że sprzedający i kupujący zawierają transakcję na złocie, które znajduje się w akredytowanym skarbcu w Londynie i jest zaewidencjonowane na koncie. Na międzynarodowym rynku handel metalami szlachetnymi odbywa się w dni robocze całą dobę i jest prowadzony zazwyczaj w transakcjach pozagiełdowych, na rynkach spot, kontraktów terminowych i opcji. W trakcie aukcji prowadzonych w systemie ciągłym market maklerzy LBMA ustalają ceny kupna i sprzedaży złota. Dwukrotnie w ciągu dnia LBMA podaje do publicznej wiadomości średni kurs fixingowy - London Fixing. Natomiast kursy fixingowe z aukcji srebra dostarcza raz w ciągu dnia amerykańska giełda towarowa Chicago Mercantille Exchange a ich administratorem jest Thomson Reuters. Ponadto LBMA publikuje dwa razy dziennie kursy fixingowe dla platyny i palladu, administrowane przez London Metal Exchange. Wszystkie te kursy stanowią bazę dla transakcji zawieranych na całym świecie. Jak widać rola LBMA jest niepodważalna dla funkcjonowania globalnego rynku złota i srebra.

Źródło: inwestycje.plCopyright: IGMNiR 2009 - 2012