Shadowbox.init();
19 stycznia 2019 r.
Ołów: prognoza ILZSG na rok 2015

W Chinach wzrost jest pod negatywnym wpływem spowolnienia sprzedaży w sektorze e-bike, który odpowiedzialny jest za ponad 30% krajowego zużycia ołowiu, dlatego  przewiduje się, że chiński popyt w roku 2015 wzrośnie tylko o 1%. W Europie zużycie ma wzrosnąć o 0,8%, a w Stanach Zjednoczonych o 1,2%.

Po spadku o 7,9% w 2014 roku, głównie z powodu niskiej chińskiej produkcji, globalna produkcja górnicza ołowiu ma wzrosnąć o 1,1% w 2015 roku do 5,05 milionów ton z oczekiwanymi wzrostami produkcji w Chinach, Indiach, Meksyku i Szwecji, częściowo zrównoważonymi przez redukcję w Australii i Irlandii.

Oczekuje się, że produkcja ołowiu rafinowanego na świecie wzrośnie o 1,1% do 11,03 milionów ton w roku 2015. Produkcja europejska będzie opierała się na  wzrostach produkcji w Belgii, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii, gdzie na produkcję pierwotną miała niekorzystny wpływ  zmniejszona dostępność surowca z Australii w 2014 roku w wyniku pożaru huty w Mount Isa.

Na podstawie najnowszych informacji ILZSG przewiduje, że w roku 2015 będzie występował stan bliskiej równowagi między globalną podażą ołowiu rafinowanego i popytem na niego. Bieżące dane wskazują na niewielki deficyt w wysokości około 17 000 ton.

Copyright: IGMNiR 2009 - 2012